Łukasz Garlicki raczej rzadko pojawia się na łamach magazynów i serwisów plotkarskich. Aktor głównie skupia się na swojej pracy i niechętnie chodzi na ścianki. Aktor nie tylko występuje na ekranie, ale gra także w teatrze. Jakiś czas temu skupił na sobie uwagę mediów, gdyż kilkakrotnie wspominał na Instagramie, że spodziewa się dziecka.

Łukasz Garlicki został ojcem

Jak się okazuje, Łukasz Garlicki niedawno został tatą. Dziecko aktora urodziło się już kilka tygodni temu, jednak do tej pory nie informował mediów i fanów o tej szczęśliwej nowinie.

Mężczyzna przekazał opinii publicznej informację o narodzinach potomka za pomocą Instagrama:

-„Tata! Od 7 tygodni dumny i blady”- napisał pod zdjęciem.

Znamy płeć i imię dziecka

Pod zdjęciem znalazły się komentarze z gratulacjami od fanów aktora. Z opisu pod zdjęciem wynika, że Garlicki został ojcem w połowie listopada. Dokładnie 16 listopada opublikował na Instagramie wiersz „Świt”, który dedykował nowonarodzonemu synowi.

-„W szarej godzinie między snem a świtem / Z sercem zalanym nieznaną miłością / Czekam na ciebie spowity błękitem / Światła poranka - jak u Vermeer'a / Szczelnie otula mnie łagodnością / I wypatrując cię / Niecierpliwie / Twoich paluszków / Ocząt i włosów / Łzy szczęścia ronią na twe nadejście / Bezmiernie cenna krztyno kosmosu. Lwu – tata”.

View this post on Instagram

~ Ś W I T ~ W S Z A R E J G O D Z I N I E M I Ę D Z Y S N E M A Ś W I T E M Z S E R C E M Z A L A N Y M N I E Z N A N Ą M I Ł O Ś C I Ą C Z E K A M N A C I E B I E S P O W I T Y B Ł Ę K I T E M - Ś W I A T Ł A P O R A N K A - J A K U V E R M E E R 'A - S Z C Z E L N I E O T U L A M N I E Ł A G O D N O Ś C I Ą I W Y P A T R U J Ą C C I Ę N I E C I E R P L I W I E T W O I C H P A L U S Z K Ó W O C Z Ą T I W Ł O S Ó W Ł Z Y S Z C Z Ę Ś C I A R O N I Ę N A T W E N A D E J Ś C I E B E Z M I E R N I E C E N N A K R Z T Y N O K O S M O S U . L w u - tata ❤️ W a r s z a w a , 1 6. 1 1. 2 0 1 9. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° #lew 🦁 #threedaysleft #countdown #waiting

A post shared by Łukasz Garlicki (@lukgarlicki_official) on

Z postu wynika, że aktor zdradził swój sekret już kilka tygodni temu. Jego syn otrzymał oryginalne imię- Lew. Rodzicom nowonarodzonego chłopca serdecznie gratulujemy.

Portal Zycie pisał również o… PRACOWNICY BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ NAWET PÓŁ ROKU URLOPU? RESORT ROZWOJU ROZWAŻA WPROWADZENIE REWOLUCYJNEGO POMYSŁU

Przypomnij sobie o… TEN KSIĄDZ DAJE PRZYKŁAD INNYM DUCHOWNYM. ZROBIŁ COŚ JAKO PIERWSZY W POLSCE. „MUSIMY TO BOGACTWO PRZEKAZAĆ NASTĘPNYM POKOLENIOM”