Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego odtworzą staropolskie leki, które były wykorzystywane w Rzeczypospolitej w okresie od XVI do XVIII w. Dzięki temu sprawdzą, czy preparaty lecznicze opisywane w historycznych źródłach były faktycznie skuteczne.

Skuteczność leków sprzed 400 lat

Narodowe Centrum Nauki przyznało aż 325 milionów złotych dla naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9. Wśród nich znalazł się między innymi dr. Jakub Węgorz z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Mężczyzna zamierza powołać zespół badawczy z którym przeprowadzi łączone badania historyczne i laboratoryjne mające na celu odtworzenie i sprawdzenie staropolskich leków.

We współpracy z historykami naukowcy otrzymają składy dawnych medykamentów z historycznych pamiętników, listów, diariuszy i prywatnych notatek. Wybrane zostaną informacje o stosowanych wówczas lekach. Historycy zidentyfikują owe terapeutyki i na podstawie medycznych źródeł historycznych szczegółowo opiszą receptariuszy i kompendiów.

Rekonstrukcja staropolskich leków

Dzięki uzyskanym informacjom, farmaceuci i biotechnolodzy zrekonstruują preparaty i dokonają dogłębnej analizy zawartości związków czynnych oraz podstawowej aktywności biologicznej medykamentów.

W udostępnionym na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego streszczeniu projektu można przeczytać:

-„Na podstawie informacji uzyskanych z analizowanych źródeł historycznych grupa farmaceutów i biotechnologów podejmie próbę rekonstrukcji, a następnie analizy laboratoryjnej leków występujących w staropolskich źródłach. Współpraca obydwu grup badaczy w ramach wspólnego zespołu ma zagwarantować poprawność weryfikacji leku i jego recepty, a także uwzględnienie kontekstu historycznego przy jego odtwarzaniu”.

Dzięki projektowi naukowcy chcą pozyskać więcej informacji na temat dawnych metod leczenia. Pozwoli to szerzej spojrzeć na staropolską medycynę oraz poznać jej oddziaływanie na pacjenta.

Na portalu "Życie" dowiesz się również o... NOWOŚĆ W POLSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA. INTERNETOWE KONTO PACJENTA - CO TO I CZY TRZEBA JE ZAŁOŻYĆ

Portal "Życie" informował także o... KUBA WOJEWÓDZKI ZOSTANIE OJCEM? DZIENNIKARZ ZDOBYŁ SIĘ NA PORAŻAJĄCE WYZNANIE