Jak informuje portal Gazeta Prawna niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której dłużnicy przepisują swój majątek rodzinie, najczęściej w postaci darowizny. Mają bowiem nadzieję, że w ten sposób unikną komornika. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego.

Czy dłużnik może uniknąć kary?

Jeśli bowiem dłużnik przekaże swój majątek innej osobie w celu udaremnienia jego egzekucji, to sam pogorszy swoją sytuację. Co więcej, wierzyciel może w tym wypadku złożyć skargę pauliańską.

- Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć – wskazuje artykuł 527 § 1 k.c.

Kiedy złożyć skargę?

Skarga pauliańska jest to roszczenie, które może zostać skierowane przeciwko osobie, która otrzymała majątek od dłużnika. Co więcej, jeśli majątek ten został przekazany dalej, to roszczenie również przechodzi na kolejne osoby.

Co więcej, jeśli sąd uzna za stosowne, a wierzyciel otrzyma akceptację wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności to może on przeprowadzić egzekucję komorniczą, które nie są już wpisane w majątek dłużnika, ale zostały przekazane w postaci darowizny.

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na złożenie skargi do sądu to musi pamiętać, że konieczne jest udowodnienie iż działanie dłużnika było celowe i miało służyć uniknięciu spłacenia długu w stosunku do wierzyciela.

Jak informował portal "Życie": KRZYSZTOF JACKOWSKI ZABRAŁ GŁOS W TEMACIE, KTÓREGO DO TEJ PORY RACZEJ NIE PORUSZAŁ. CO WIZJONER TWIERDZI NA TEMAT DALSZEJ KARIERY IGI ŚWIĄTEK

Przypomnij sobie: POLACY JUŻ NIEBAWEM POŻEGNAJĄ SIĘ Z PROGRAMEM "500 PLUS"? JAKIE KROKI ZOSTANĄ OSTATECZNIE PODJĘTE W TEJ KWESTII

Portal "Życie" pisał również: LOSY BOHATERÓW PROGRAMU "ROLNIK SZUKA ŻONY" NABIERAJĄ TEMPA. DAMSKA CZĘŚĆ OGLĄDAJĄCYCH PROGRAM JEST ZACHWYCONA BRATEM PAWŁA