Coraz więcej starszych osób nie pracuje i otrzymuje tylko świadczenia w postaci emerytury lub renty od państwa. Polskie władze zastanawiają się, co zrobić, by seniorzy wykazywali większą i dłuższą aktywność zawodową.

Jedną z najciekawszych propozycji jest propozycja, by zakaz handlu w niedziele nie dotyczył osób starszych. Oznaczałoby to tyle, że mogłyby one stanąć za ladą w sklepie nawet w niedziele niehandlowe.

Pojawiła się lista zmian, których wprowadzenie miałoby na celu aktywizację osób starszych. Większość pomysłów może przypaść im do gustu. Trwają już rozmowy w rządzie.

Już od dawna w Radzie Dialogu Społecznego negocjuje się warunki zmiany przepisów dla pracowników w wieku powyżej 50 lat. Wszystko dlatego, że jedynie 25% aktywnych zawodowo Polaków (których jest 16 milionów) to ludzie starsi, w wieku powyżej 50 lat.

Ministerstwo rozwoju chce wprowadzić zmiany sprawiające, że praca będzie po prostu opłacalna dla seniorów. Niemniej jednak niektóre z nich zakładają pogorszenie obecnych warunków.

- Nie zgodzimy się na takie rozwiązania, które są na niekorzyść dla pracowników – deklaruje przedstawiciel OPZZ, Paweł Sikorski. Wprowadzone zmiany mają zachęcać do pracy, nie od niej odstraszać.

Ministerstwo rozwoju spieszy z wyjaśnieniami, że obecnie to „tylko propozycje przedstawione przez związki zawodowe i pracodawców”.

Za trzy miesiące ministerstwo będzie musiało zdecydować, które koncepcje będą rozwijane i przekute w projekty ustaw.

Pierwszym z pomysłów jest obniżenie składek ZUS dla osób w wieku powyżej 50 lat. Warto wiedzieć, że choć może to zachęcić pracodawców do pozyskania mniej kosztownych pracowników, to seniorzy otrzymają niższe emerytury.

Dodatkowo obecnie Polacy, którzy otrzymują wcześniejszą emeryturę wyższą niż 3452,20 zł i decyduje się na dorabianie, ZUS zabiera część emerytury, zaś osobom otrzymującym powyżej 3411,10 zł – zawieszane są wypłaty emerytur. Proponuje się zniesienie tych limitów.

Mówi się także o elastycznych umowach, dzięki którym pracodawca mógłby zlecać pracę seniorowi. Choć oznaczałoby to więcej czasu wolnego, senior nigdy nie wiedziałby, kiedy zostanie wezwany do pracy.

Jednym z pomysłów jest także likwidacja ochrony przedemerytalnej. To zmiana przepisu obowiązującego obecnie, który zakazuje zwolnienia pracownika, który będzie przechodzić na emeryturę za mniej niż 4 lata. W przypadku zniesienia tej ochrony pracodawca mógłby zwolnić pracownika w każdej chwili.

Deklaruje się również chęć wprowadzenia możliwości pracy w sklepach w niedziele niehandlowe. Obecnie w te dni mogą pracować jedynie właściciele sklepów. Do tego pakiet medyczny, karnety na siłownię oraz basen byłyby wolne od podatku.

Wyrażana jest chęć wprowadzenia zmian dotyczących urlopów – możliwość rozbijania swojego urlopu „na godziny”, by ułatwić seniorom życie prywatne. Tak czy inaczej pracodawca musiałby zgodzić się na to wolne.

Dyskutuje się także o obniżeniu podatków i składek ZUS dla seniorów, którzy chcą założyć swoje firmy.

Ogromnym minusem dla seniora byłaby potencjalnie niższa wypłata – władze zastanawiają się nad wprowadzeniem możliwości obniżenia pensji seniorom ze względu na ich niższą wydajność.

Przypomnij sobie o… NA TEN SKLEP CZEKA WIELU POLAKÓW. W SIECI FUNKCJONUJE JUŻ JEGO POLSKA STRONA INTERNETOWA

Jak informował portal Życie: KŁÓTNIA SZYDŁO I SIKORSKIEGO NA OCZACH CAŁEGO ŚWIATA. BYŁEJ PREMIER PUŚCIŁY NERWY

Portal Życie pisał również o… JAK BĘDZIE MIESZKAĆ PARA KSIĄŻĘCA? HARRY I MEGHAN MARKLE ZAPROSILI KAMERY DO SWOJEGO PRYWATNEGO DOMU