Jak informuje serwis Money, w Polsce z roku na rok dramatycznie powiększa się grupa emerytów, którzy pobierają naprawdę niskie, można powiedzieć – głodowe – świadczenia. Mowa tutaj o emeryturach, których wysokość jest niższa od minimalnej emerytury. Ma być to średnio poniżej 800 złotych. Te dane wynikają z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2020 rok.

Trudno tu mówić o optymizmie, gdyż okazuje się, że liczba seniorów, którzy otrzymują bardzo niskie świadczenia wzrosła aż o 19 procent!

Rośnie liczba emerytów, którzy dostają głodowe emerytury. Rekordzista dostaje jedynie 2 grosze miesięcznie świadczenia!

Okazuje się, że w grudniu ubiegłego roku ZUS wypłacił emerytury znacznie poniżej stawki minimalnego świadczenia, czyli 1200 złotych aż 310 tysiącom osób! Sześć lat temu, czyli w 2015 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władze takich osób było ponad cztery razy mniej – dokładnie 76,3 tysięcy.

Według danych podanych w najnowszych zestawieniu ZUS, z końcem 2020 roku Polakom wypłacono 310,1 tysięcy nowosystemowych emerytów, których wysokość była niższa niż zgodna z ustawą minimalna emerytura. Takich osób było o 19 procent więcej niż w grudniu 2019 roku.

Po reformach emerytalnych PiS osobom, które wypracowały za mało lat, aby uzyskać minimalne świadczenie (czyli od marca 2021 roku 1250 złotych brutto) nie podwyższa się świadczeń do tej sumy.

Średnia wysokość tzw. głodowych emerytur to 794,59 złotych. Mężczyźni otrzymują średnio 736,47 złotych, a kobiety 807,02 złotych.

Rekordzista jest osoba, która otrzymuje jedynie 2 grosze miesięcznie. Nie podlegała ona ubezpieczeniu zdrowotnemu przed 1 stycznia 1999 roku, a potem czasie udowodniła tylko jeden dzień ubezpieczenia.

Jak informuje Money, w ciągu ostatniej dekady liczba głodowych emerytur wzrosła 13-krotnie.

ZUS/Youtube @Joanna Sztymelska
ZUS/Youtube @Joanna Sztymelska
ZUS/Youtube @Joanna Sztymelska

Jak informował portal "Życie": PORUSZAJĄCE WYZNANIE WIELOLETNIEGO PRZYJACIELA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA. ARTYSTA W OSTATNICH MOMENTACH ŻYCIA SKONTAKTOWAŁ SIĘ Z NIM. POLAŁY SIĘ ŁZY

Przypomnij sobie: O ILE WZROSŁY ROKU RENTY I EMERYTURY? WALORYZACJA W MARCU BYŁA NAPRAWDĘ WYSOKA! EKSPERCI ANALIZUJĄ, JAK PRZEKŁADA SIĘ NA BUDŻETY DOMOWE SENIORÓW

Portal "Życie" pisał również: RATOWNIK Z ODDZIAŁU COVIDOWEGO ZDRADZA PORUSZAJĄCE SZCZEGÓŁY PRACY. POWIEDZIAŁ, JAK WYGLĄDA ODEJŚCIE CHORYCH PACJENTÓW. ŁZY SAME CISNĄ SIĘ DO OCZU

W ostatnich dniach pisaliśmy także o: PLANOWAŁA DLA SIEBIE ZUPEŁNIE INNE ŻYCIE, JEDNAK NIE DANO JEJ WYBORU. DLACZEGO KARIERA TERESY IŻEWSKIEJ NIE ROZWINĘŁA SIĘ JESZCZE MOCNIEJ