W polskim systemie emerytalnym istnieje wiele dodatków i nadprogramowych świadczeń, które mogą istotnie podwyższyć finalnie emeryturę lub rentę, którą otrzymują polscy seniorzy. Niewiele osób wie o tym, że może się o nie starać, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób uzyskać dostęp do ponadprogramowych pieniędzy, wynikających z uzbieranych przez lata pracy składek.

Dodatki do emerytur i rent - komu przysługują i w jakiej wysokości?

Jednym z dodatków, jakie można otrzymać jest dodatek kombatancki – otrzymują go właśnie kombatanci wojenni i inne osoby, które zostały uprawione w myśl przepisów z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ta grupa co miesiąc może otrzymać emeryturę wyższą o 229,91 złotych. Pieniądze otrzymuje się na podstawie pisma z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatkowo przysługuje im również dodatek kompensacyjny w wysokości 34,49 złotych miesięcznie.

Dodatkiem, jaki przysługuje seniorom w Polsce jest dodatek pielęgnacyjny, gdyż otrzymują go z automatu wszyscy emeryci po 75. roku życia. Wynosi 229,91 złotych na miesiąc. Inwalida wojenny, który jest zupełnie zdolny do pracy i egzystencji samodzielnie otrzymuje 344,87 złotych.

W polskim ustawodawstwie istnieje również dodatek za tajne nauczanie. Uprawnione są do niego osoby, które przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej i dawnego Wolnego Miasta Gdańsk. Podstawą jest tu Karta Nauczyciela i wynosi on 229.91 złotych na miesiąc.

Osoby deportowane i zesłane do pracy przymusowej bądź obozów pracy przez III Rzeszę i ZSRR mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, są one zależne od liczby miesięcy, które trwała zsyłka bądź osadzenie, jednak nie więcej niż 20 miesięcy. Maksymalnie świadczenie, jakie można uzyskać to 229,91 zł.

Osoby, które otrzymują rentę rodzinną, a nie posiada ojca czy matki, a jest małoletnia ma prawo do dodatku dla sierot zupełnych, jest on wypłacany dla każdej z takich osób, jeśli prawo do konkretnego świadczenia ma więcej niż jedna. Od marca 2020 roku przysługuje w wysokości 432,12 złotych miesięcznie.

Inny dodatek to opcja dla żołnierzy górników. Jest przyznawane na podstawie Ustawy z 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej , którzy byli zatrudniani w formie przymusowej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Przysługuje na podstawie zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień i wynosi 229,91 złotych.

Im również, a także kombatanci i osoby represjonowane mogą liczyć na ryczałt energetyczny, który od 1 marca wynosi 171,41 złotych. Inwalida wojenny ma prawo do dodatku pieniężnego do renty w wysokości 880,26 złotych miesięcznie.

Wszystkie te dodatki co roku podlegają waloryzacji.

Jak informował portal "Życie": KONTROLERZY ROZPOCZĘLI PRACĘ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, KARY MOGĄ TRAFIĆ DO MILIONÓW POLAKÓW. JAK USTRZEC SIĘ ZAPŁACENIA NAWET 700 ZŁOTYCH

Przypomnij sobie: LOKALE GASTRONOMICZNE W CAŁEJ POLSCE PRZECHODZĄ MASOWE KONTROLE. NIE JEST DOBRZE, KLIENCI MAJĄ SIĘ CZEGO OBAWIAĆ

Portal "Życie" pisał również: WZRUSZAJĄCA POSTAWA KSIĘDZA ZASŁUGUJE NA NAŚLADOWANIE. NIEKTÓRZY PORÓWNUJĄ GO DO ŚW. FRANCISZKA, MÓWI, ŻE KAŻDY MA WSTĘP DO KOŚCIOŁA