Jak podaje portal "Echo Dnia", od 2022 roku opłata z tytułu posiadania odbiornika radiowego lib/i telewizyjnego w przyszłym roku znów pójdzie do góry. Na szczęście część Polaków może liczyć na zwolnienie z tej opłaty. Kto nie będzie musiał płacić?

Abonament RTV - to warto o nim wiedzieć

Poczta Polska poinformowała, że podobnie, jak miało to miejsce do tej pory, ci którzy zapłacą abonament RTV z góry, mogą liczyć na zniżkę. Przypomina, że opłatę powinien wnosić każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub/i telewizyjny. Niezależnie od tego, ile posiadamy odbiorników opłatę wnosimy tylko raz.

Abonament RTV/YouTube @Simple Tech Tur
Telewizor/YouTube @Simple Tech Tur
Abonament RTV/YouTube @Simple Tech Tur

W 2022 roku opłata z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego pójdzie do góry. Na szczęście jest duża grupa osób, które nie muszą się tym przejmować, bo są zwolnione z konieczności płacanie abonamentu RTV.

Ustawodawca przewidział szereg osób zwolnionych z opłaty abonamentu RTV. Należą do nich osoby bezrobotne, niesłyszący, niewidome (z ostrością widzenia nie przekraczającą 15 proc.), a także osoby, które ukończyły 75. rok życia. Zwolnieni są także posiadacze orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, osoby z pierwszą grupą inwalidzką i te ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W grupie osób zwolnionych z konieczności opłacania abonamentu RTV znajdują się również weterani, którzy zostali poszkodowani w czasie działań poza granicami naszego kraju, weterani wojenni lub wojskowi oraz członkowie ich rodzin po ich śmierci, osoby represjonowane (a po ich śmierci członkowie ich najbliższej rodziny).

Opłaty abonamentowej nie muszą wnosić również inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby z ustalonym prawem do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego. A ponadto również osoby, które spełniają kryteria dochodowe zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz osoby posiadające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (np. w postaci zasiłku stałego lub okresowego).

Abonament RTV/YouTube @Simple Tech Tur
Telewizor/YouTube @Simple Tech Tur
Abonament RTV/YouTube @Simple Tech Tur

Abonamentu RTV nie muszą również opłacać osoby trwale lub czasowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. Wreszcie ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, a ich świadczenie nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej w roku poprzedzającym.

Znajdujecie się w którejś z grup?

To też może cię zainteresować: Zbliża się czas wypłaty czternastek. Ile wyniosą dodatkowe świadczenia emerytalne

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: 15-letnia uczennica ponownie zaszła w ciążę. W pierwszą zaszła w wieku 13 lat. Dziewczynkę przesłuchała policja. Co się stało

O tym się mówi: Poszukiwania podejrzanego Jacka Jaworka wciąż trwają. Mieszkańcy wsi, w której doszło do poruszających wydarzeń wciąż są w strachu. Policja na tropie