18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, który w 1978 roku został powołany na papieża. Jak dowiedzieli się historycy kościoła, młodemu Karolowi Wojtyle wybór na stolicę Piotrową i wybór imienia Jana Pawła II miał przepowiedzieć wówczas niewiele znanemu polskiemu kapłanowi sam święty Ojciec Pio. To aż nie do uwierzenia, ile lat minęło od tego wydarzenia, zanim Katol Wojtyła został powołany głową Kościoła Rzymskokatolickiego.

Niesamowita przepowiednia świętego Ojca Pio wyszła na jaw po latach! Miał przekazać Karolowi Wojtyle istotną informację, która zmieniła losy świata

W poniedziałek 18 maja obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, który przyszedł na świat w 1920 roku w niewielkich Wadowicach pod Krakowem. Właśnie z tej okazji, serwis „Super Express” przypomniał o cudownych zdarzeniach, do których doszło w jego życiu.

Jak większość z nas pamięta, wybór Wojtyły na papieża w październiku 1978 roku był ogromnym zaskoczeniem dla całego świata, a przede wszystkim dla nas Polaków, jego rodaków. W końcu po raz pierwszy na stolicy Piotrowej zasiadł obywatel naszego kraju, w dodatku w trudnych czasach PRL.

Okazuje się jednak, że wielki papież, dziś święty Jan Paweł II, na którego koncie znajduje się prawdziwa rewolucja w kościele i wizerunku samego Ojca Świętego – choćby dzięki rozpoczęciu tradycji pielgrzymek na całym świecie - miał dowiedzieć się o tym, że zostanie powołany na papieża już w latach 40. XX wieku, tuż po II wojnie światowej! Skąd to wiedział? Potężną tajemnicę zdradził mu sam Ojciec Pio!

źródło: youtube.pl

Przepowiednia ojca Pio dla Jana Pawła II jest wstrząsająca. Święty przewidział wybór Karola Wojtyły na papieża 30 lat wcześniej

Ojciec Pio, zakonnik i franciszkanin, do dziś znany ze wyjątowych przepowiedni i stygmatów miał miał wizję dotyczącą wyboru Karola Wojtyły na papieża i przybrania przez niego imienia Janowi Pawłowi II już w latach 40 XX wieku.

Po blisku 30 latach, przepowiednia sprawdziła się, gdy młody kardynał został wybrany papieżem z grupy 111 kardynałów.

Historycy badający od lat życiorys Jana Pawła II i zastanawiali się od zawsze, czy odnotowano kiedykolwiek znaki poprzedzające wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.

Naukowcy ustalili, dzięki zapisom dokumentalnym i wspomnieniom samego ojca Pio, że zakonnik miał wizytować w 1947 roku Karola Wojtyłę i doczekał się wizji, która zapowiedziała coś, co potem stało się faktem..

Jan Paweł II przez cały okres swojego pontyfikatu miał jednak zaprzeczać temu, by zakonnik z Włoch, który w 2002 roku został świętym przewidział jego przyszłość w Kościele.

źródło: youtube.pl

Przypomnij sobie: OJCIEC ŚWIĘTY PRZEKAZAŁ OGROMNĄ KWOTĘ NA ZMAGANIA Z KORONAWIRUSEM. ZAAPELOWAŁ TAKŻE DO WSZYSTKICH DUCHOWNYCH. KTO WEŹMIE SOBIE JEGO SŁOWA DO SERCA

Jak informował portal „Życie”: EMOCJONALNE ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA. NIESIE WAŻNE PRZESŁANIE DLA EUROPY ORAZ CAŁEGO ŚWIATA

Portal „Życie” informował o: OBIECANO POLAKOM PIENIĄDZE, KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE NIE ZOBACZĄ. NAJBIEDNIEJSI PONIOSĄ NAJWIĘKSZE STRATY