Trwają prace nad zmianą przepisów drogowych, które będą niezwykle ważne dla pieszych oraz kierowców. Jak informował premier, Mateusz Morawiecki, obecnie w parlamencie pojawił się projekt poselski, który dotyczy pierwszeństwa pieszego przed samochodem nie tylko na pasach, ale także przed przejściem.

Oznaczałoby to, że piesi już od stycznia 2021 roku będą mieć pierwszeństwo przed samochodami jeszcze podczas czekania na możliwość wejścia na pasy.

Skąd pomysł na to rozwiązanie?

Jak dowiadujemy się z projektu: „należy wprowadzić szczególne zabezpieczenie polegające na tym, że z jednej strony pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, zaś z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych”.

„Zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd ma swoje odzwierciedlenie również w Konwencji, która stanowi, że na przejściach dla pieszych piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości i szybkości zbliżających się pojazdów.”

Co z pierwszeństwem? Projekt mówi, że „ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie”.

Zaznacza się, że według nowego projektu pieszy będzie miał pierwszeństwo także dopiero wtedy, gdy chce wejść na przejście oraz odpowiednio to zasygnalizuje. Według projektu wystarczyłoby, by pieszy podszedł do pasów i odczekał, tak, by kierowcy ustąpili mu pierwszeństwa.

„Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju” – zaznacza się.

Przypomnij sobie o… SETKI TYSIĘCY PRALEK DO WYMIANY, MOGĄ WYWOŁAĆ POŻAR. OTO OFICJALNY KOMUNIKAT PRODUCENTA

Jak informował portal Życie: TRZYNASTKI NIEBAWEM TRAFIĄ DO EMERYTÓW. ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE, NALEŻY ZŁOŻYĆ SPECJALNY WNIOSEK

Portal Życie pisał również o… GIS OSTRZEGA PRZED JEDZENIEM JAJEK TEJ POPULARNEJ MARKI. W WIELU PARTIACH WYKRYTO SALMONELLĘ