Coraz więcej osób otrzymuje emerytury niższe niż 1100 zł, co stanowi gwarantowany minimalny poziom. W przyszłości obniży się stopa zastąpienia świadczeń. Właśnie dlatego prezes ZUS ma porady, jak dostawać więcej.

Prezes ZUS przypomina, że poza otrzymywaniem emerytury „powinniśmy korzystać z różnych sposobów zabezpieczenia dochodu po zaprzestaniu pracy” – zaleca zbieranie oszczędności.

Zaznacza, że świadczenia poniżej gwarantowanej emerytury minimalnej pobiera prawie 260 tys. osób, a łącznie mamy 5,8 mln emerytów. Przeciętna kwota świadczenia w Polsce to niecałe 2400 zł brutto.

Jak podaje Business Insider, ZUS obliczył, że jeszcze w 2040 roku relacja przeciętnej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do przeciętnej wypłaty będzie utrzymywać się na wysokości 40%, ale w 2060 roku – już niecałe 30%. Obecnie mamy poziom ok. 56%, ale w 2014 roku było to 63% - widać, że to się zmienia.

Prezes ZUS zaznaczyła, że ważną rolę odgrywa wysokość składek, jakie są opłacane, a także wiek przejścia na emeryturę jednostki. Podkreśliła, że musimy szukać kilku form zabezpieczenia środków.

„Ważnym elementem jest zróżnicowanie źródeł, z których mają pochodzić pieniądze na okres emerytury. Część dochodu na starość będzie pochodzić z publicznego systemu emerytalnego, a część z dodatkowego oszczędzania, np. z lokat i inwestycji, ale także z pracowniczych planów kapitałowych (PPK), czy też indywidualnych kont emerytalnych (IKE).”

Dodała, że można także odroczyć emeryturę i pracować dalej, gdy osiągnie się wiek emerytalny.

„Dodatkowe wynagrodzenie to kolejne odprowadzone składki. Ponadto zgromadzone składki podlegają waloryzacji (...). W tym roku wyniosła 9,2 proc. Z każdym rokiem dodatkowej pracy zmniejsza się także przyjmowane do obliczeń wysokości emerytury tzw. przeciętne dalsze trwanie życia. Z tych powodów im później przechodzimy na emeryturę, na tym wyższe świadczenie możemy liczyć.”

Podkreśliła, że ponad 80% dochodów w gospodarstwach domowych emerytów to środki publiczne. Dodała, że 22,5 mln osób posiada konta ubezpieczonego w ZUS, zaś tylko ok. 1,7 mln oszczędza w ramach IKE i IKZE, przy czym tylko 30% z nich wpłaca cokolwiek w ciągu roku. Pracownicze plany emerytalne także nie należą do popularnych.

„Pokazuje to, że od około 20 lat nie dokonaliśmy w Polsce znaczącego postępu w dobrowolnym oszczędzaniu na starość. Dlatego ważne, że państwo nie poddaje się i reformuje ten obszar (...). Z uwagą obserwuję efekty wprowadzanych stopniowo PPK.”

Zaznaczyła, że często mówi się o tzw. emeryturze obywatelskiej – równej dla każdego, niskiej kwocie, którą otrzymywałby każdy co miesiąc. Ta kwota nie pochodzi z systemu składkowego i obliczana jest na podstawie kryterium zamieszkiwania. Ten system sprawdza się w Nowej Zelandii czy Kanadzie.

„To jest świadczenie, które gwarantuje minimalny dochód na starość, który jednak nie może się równać ze stopą zastąpienia, jaką prognozujemy dla Polski choćby w 2060 r. Wyższa emerytura w Nowej Zelandii czy w Kanadzie to efekt przede wszystkim dodatkowego zabezpieczenia na starość, czyli indywidualnych i grupowych programów emerytalnych. W obu wskazanych państwach dodatkowe oszczędzanie jest powszechne.”

„Koncepcja emerytury obywatelskiej jest wykorzystywana w społeczeństwach, w których ludzie masowo oszczędzają na starość. To nie jest tak, że emerytura obywatelska w istotnym stopniu zastępuje dochody utracone po przerwaniu aktywności zawodowej. Ona jedynie zabezpiecza źródło zaspokojenia podstawowych potrzeb. Natomiast w krajach europejskich głównym źródłem emerytury jest świadczenie z systemów składkowych, czyli oparte na dochodach uzyskiwanych z aktywności ekonomicznej, która jest konieczna ze względu na zmiany demograficzne i na rynku pracy.”

„Reforma wprowadzona w 1999 r. nie zrywała związku systemu z pracą i opłacaniem składek. Zakładała natomiast dywersyfikację źródeł dochodu na starość, ale ta część założeń nie została do dzisiaj zrealizowana.”

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, twierdzi, że należy uczyć Polaków oszczędzania na emeryturę.

„Zadaniem na najbliższą przyszłość jest edukowanie i wskazywanie, że każdy powinien myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym na starość. Oszczędzanie nie jest modne, a powinno być jak najbardziej na topie z punktu widzenia wyzwań demograficznych.”

Przypomnij sobie o… STRAŻAK OCHRZCIŁ DZIECKO I NAGLE STAŁ SIĘ CUD! HISTORIA JAK Z FILMU

Jak informował portal Życie: MILIONY POLAKÓW STRACĄ PRAWO DO ZASIŁKÓW ZDROWOTNYCH. NADCHODZĄ ZMIANY W L4

Portal Życie pisał również o… POLSKA W STREFIE EURO? "MUSIMY WRÓCIĆ DO ROZMÓW NA TEMAT WPROWADZENIA WALUTY"