Jak przypomina portal "Super Express", w marcu zmianie uległ próg dochodowy, który upoważnia do skorzystania z dodatku nazywanego potocznie "500 plus dla seniora". Pamiętać należy, że dodatek przysługuje nie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Kto dokładnie może ubiegać się o świadczenie? Ile obecnie wynosi próg uprawniający do skorzystania z pomocy?

Zmiany w "500 plus dla seniora"

Zasadnicza zmiana w przypadku "500 plus dla seniora" dotyczy wysokości progu dochodowego umożliwiającego staranie się o dodatek. Do tej pory wynosił on 1896,13 zł. Po marcowej waloryzacji rent i emerytur wzrósł on o 261,67 zł i zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort rodziny i polityki społecznej wynosi teraz 2157,80 zł.

Warto pamiętać, że przekroczenie obowiązującego progu wcale nie oznacza automatycznego odrzucenia naszego wniosku. Ustawodawca zdecydował się wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wypłatę pomniejszonego dodatku.

Odbywa się to na zasadzie wypłaty "złotówka za złotówkę" i 500 plus dla seniora pomniejszane jest o kwotę, o jaką został przekroczenia progu. Przykładowo, jeśli renta lub emerytura wnioskodawcy przekracza próg o 100 złotych, o tyle mniejsze będzie wypłacony mu dodatek.

Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew
Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew
Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew

Nie tylko próg dochodowy

Kryterium dochodowe nie jest jedynym, jakie brane jest pod uwagę przy przyznawaniu "500 plus dla seniora". Osoba ubiegające się o świadczenie muszą dołączyć do wniosku także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli wnioskodawca nie posiada jednego ze wskazanych zaświadczeń, może dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Nie może być ono wystawione wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku. Do wniosku należy również dołączyć istotną dokumentację medyczną, która może mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Jak oceniacie wsparcie w ramach "500 plus dla seniora"?

To też może cię zainteresować: Wypowiedź Ivana Komarenko wywołała w sieci burzę. Internauci nie przebierają w słowach. "Wlałabym, żeby Pan nie przyjeżdżał już do mojego kraju"

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Mikołaj Roznerski pochwalił się efektami spektakularnej metamorfozy. Aż trudno go rozpoznać

O tym się mówi: Katarzyna Cichopek zdecydowała się powiedzieć kilka słów na temat Pauliny Smaszcz. Takiego obrotu spraw, nikt się nie spodziewał