Jak wszyscy doskonale wiemy, aktualny wskaźnik inflacji wynosi 15,5%, a dodatkowo wynagrodzenia wzrosły o 13%. Obecne średnie wynagrodzenie w kraju utrzymuje się na poziomie 6398,94 zł brutto.

O jakich kwotach mowa?

Jak podaje portal Super Biznes, waloryzacja zarówno rent i emerytur, jak i dodatków prawdopodobnie wyniesie 18,1%. To bez wątpienia rekord, biorąc pod uwagę ostatnie lata. Na jakie faktycznie podwyżki mogą liczyć renciści oraz emeryci?

Dodatki do emerytury przysługują przede wszystkim kombatantom, inwalidom wojennym, a także osobom, które prowadziły tajne nauczanie oraz przebywały w obozach pracy. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatek pielęgnacyjny.

Czy takie podwyżki okażą się pomocne?

Obecnie osoby, które prowadziły tajne nauczanie, otrzymują dodatek w kwocie 256,44 zł. Po waloryzacji wzrośnie on do 302,86 zł. Natomiast dodatek, który otrzymują osoby deportowane oraz osadzone w obozach pracy, wynosi obecnie od 13 do 256 zł, a po podwyżkach będzie on wynosić od 15 do maksymalnie 303 zł.

Emeryci, którym przysługuje dodatek kombatancki, mogą liczyć na 46 zł podwyżki, zamiast 256 zł otrzymają 303 zł. Natomiast dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie z 982 do 1160 zł. Osoby korzystające z dodatku pielęgnacyjnego mogą natomiast liczyć na podwyżkę w wysokości 43 zł, wzrost z 240 do 283 złotych.