Jak informuje serwis Money, 31 maja minął termin dla osób, które mają dodatkowe dochody oprócz emerytury lub renty bądź zasiłku przedemerytalnego. Chodzi o przymus poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponadprogramowych przychodach i tym, ile dorobiliśmy do świadczenia. Przy informowaniu ZUS o tym fakcie trzeba było uwzględnić okres od marca 2021 do końca lutego 2022 roku.

Jeśli mamy taką możliwość to dorabianie do świadczenia emerytalnego bądź zasiłku jest możliwe, lecz nie można tego robić bez zwracania uwagi na progi dochodowe. Jeśli je przekroczymy za pomocą otrzymywanego wynagrodzenia to wówczas pracownicy ZUS zmniejszą nam otrzymywane świadczenie, a nawet mogą całkowicie zatrzymać jego wypłatę.

Minął ważny termin dla wszystkich dorabiających do emerytury lub renty. Przekroczenie granicznych kwot przychodu oznacza odebranie części, a nawet całości świadczenia

Do ostatniego dnia maja obowiązywał termin dla osób, które dorabiają do świadczeń. Do tego dnia każdy obywatel, który pracuje i pozyskuje z ZUS emeryturę lub zasiłek był zobowiązany do złożenia oświadczenia wystawionego przez zakład pracy o otrzymywanym wynagrodzeniu za konkretny rok rozliczenia. Ci, którzy prowadzą swoją firmę bądź jednoosobową działalność gospodarczą muszą takie oświadczenie stworzyć samodzielnie.

- Sprawdzimy, czy od marca 2021 do lutego 2022 świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy nie trzeba go zmniejsić lub zawiesić. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – wyjaśnia rzecznik ZUS.

ZUS ma prawo do zmniejszenia świadczenia, gdy przychód uzyskiwany ze stosunku pracy lub innej działalności wyniesie więcej niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, a wypłata świadczenia będzie wstrzymana, gdy przekracza 130 procent średniej pensji.

Jak informował portal "Życie News": JEŚLI POSTAWIMY JE NA PARAPECIE TO Z PEWNOŚCIĄ PRZYCIĄGNĄ DO NASZEGO DOMU PIENIĄDZE. WYJĄTKOWE ROŚLINY, KTÓRE PRZYNOSZĄ SZCZĘŚCIE I DOBRA MATERIALNE

Przypomnij sobie: JEST PROSTA METODA, BY PODWYŻSZYĆ EMERYTURĘ. DODATKI DO ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO TO CAŁA LISTA. WIADOMO, KTO MOŻE Z NICH KORZYSTAĆ I W JAKI SPOSÓB

Portal "Życie News" pisał również: ŚWIAT CZEKA NA TO OD WIELU TYGODNI. WIADOMO, CZY UDA SIĘ DOPROWADZIĆ DO SPOTKANIA PUTINA Z PREZYDENTEM UKRAINY. ROZMOWA MIĘDZY POLITYKAMI KLUCZOWA

W ostatnich dniach pisaliśmy także o: NAJLEPSZE KWITNĄCE KRZEWY DO UPRAWY W OGRODACH I NA DZIAŁKACH. SZEŚĆ Z NICH TO PRAWDZIWI FAWORYCI WIELU OGRODNIKÓW. SĄ PIĘKNE I NIEZWYKLE EFEKTOWNE