Już za niecały miesiąc wejdą w życie przepisy, które nałożą na sprzedawców nowe obowiązki w zakresie wystawiania faktur. Od 1 stycznia wszyscy sprzedawcy będą zobowiązani do zamieszczania na paragonach numerów NIP nabywców.

W 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić podatnikowi fakturę do paragonu fiskalnego tylko pod określonym warunkiem. Taki paragon musi zawierać NIP nabywcy.

Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców. Już od 1 stycznia 2020 roku podatnicy nie będą mogli zatem wystawiać faktur do tych paragonów, które nie posiadają NIP-u nabywcy.

W przeciwnym wypadku grożą im wysokie kary. Na każdego przedsiębiorcę, który nie zastosuje się do nowych przepisów, zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które wyniesie 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Warto jednak wspomnieć, że wprowadzenie NIP-u jako obowiązkowego elementu na paragonie dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych między firmami. Nic się nie zmienia dla transakcji B2C, czyli między firmą a osobą prywatną.

W przypadku transakcji między firmą a osobą prywatną, przedsiębiorca nadal będzie miał obowiązek wystawić fakturę do paragonu fiskalnego na żądanie nabywcy. Ile ma na to czasu?

  • musi wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży, gdy żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź w którym otrzymał całość lub część zapłaty.
  • musi wystawić fakturę nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź w którym otrzymał całość lub część zapłaty.

Portal "Życie" informuje o... MANDATY BĘDĄ UZALEŻNIONE OD ZAROBKÓW? JEDNO JEST PEWNE: KWOTY NA PEWNO PÓJDĄ W GÓRĘ

Warto sobie przypomnieć... BIORĄC PARAGON, MASZ SZANSE NA LAPTOPA LUB SAMOCHÓD! JAK TO MOŻLIWE?

Na portalu "Życie" dowiesz się także... DNI WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU. NA ILE WOLNEGO MOŻEMY LICZYĆ