Papież Franciszek podjął właśnie historyczną decyzję. Ogłoszona dnia 17-tego grudnia decyzja, dotyczy zmian w zasadach badania spraw nadużyć seksualnych. Papież postanowił zdjąć „tajemnicę papieską”, którą objęte były postępowania dotyczące nadużyć seksualnych wśród księży.

To wielki krok w sprawie zachowań, które są nadużyciami seksualnymi. Od teraz wszelkie sprawy związane z pedofilią w kościele, nie będą mogły być ukrywane pod płaszczykiem „Więzi milczenia”.

W lutym bieżącego roku, w Watykanie odbył się szczyt, na którym poruszany były największe problemy współczesnego kościoła. Wśród nich znalazł się także temat, dotyczący nadużyć seksualnych. Jak podaje portal „Vatican News”, dyrektor Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej - Andrea Tornielli, nazwał decyzję papieża Franciszka „historyczną”.

„Oznacza to, że wszelkie przekazy, zeznania i dokumenty sporządzone w procesach kanonicznych związanych z przypadkami wykorzystywania seksualnego - przechowywanymi w archiwach Watykanu oraz w archiwach diecezjalnych - które do tej pory podlegały tajemnicy papieskiej, mogą być teraz przekazywane na żądanie skierowane do legalnych władz w ich krajach. Jest to znak otwartości, przejrzystości i chęci współpracy z władzami cywilnymi”

Zgodnie z postanowieniami Watykanu, zwiększona zostaje także granica wieku, w którym kościół zaczyna interpretować materiały erotyczne jako pornografię dziecięcą, z 14 na 18 lat.

Warto sobie przypomnieć... PAPIEŻ FRANCISZEK PODDAŁ SIĘ TAJEMNICZEJ OPERACJI. MEDIA MIAŁY SIĘ O TYM NIE DOWIEDZIEĆ