Czy księża powinni zawierać związki małżeńskie? To pytanie budzi wiele kontrowersji. Jedni są zdania, że absolutnie nie. Inni natomiast twierdzą, że byłoby to rozwiązaniem wielu kościelnych problemów. Dodatkowo księża mieliby większe doświadczenie życiowe, które przełożyło by się na ich pracę…

Jak to jest prawnie?

Każdy wie, że ksiądz musi przestrzegać celibatu. Co ciekawe, prawnie nie można zakazać księdzu życia w związku. Celibat jest jedynie wewnętrznym rozporządzeniem kościoła, które nie posiada żadnej mocy prawnej. Co ciekawe w Polsce możliwe jest zawarcie dwóch ślubów, pierwszym z nich jest kościelny – wyznaniowy, drugi za to urzędowy – cywilny. Co ważne, moc prawną ma jedynie ten drugi.

Z punktu prawnego ksiądz postrzegany jest jako osoba fizyczna. Dlatego też prawnie nic nie stoi na przeszkodzie tego, by duchowny zawarł związek małżeński w urzędzie. Teoretycznie…

Prawo kanoniczne kontra prawo cywilne

Zgodnie z prawem kanonicznym ksiądz, który zawrze związek małżeński nie może dłużej służyć we wspólnocie kościoła. Celibat to prawo wprowadzone w 1917 roku, a jest to między innymi dobrowolne zrezygnowanie z małżeństwa. Jeśli jest nieprzestrzegany, duchownemu grozi wydalenie.

Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia prawa cywilnego, związek małżeński zawarty z duchownym, niczym nie rożni się od tego, zawartego z każdą inną osobą fizyczną, którą w świetle prawa kapłan także pozostaje. Dlatego też prawo zezwala na wstąpienie w związek małżeński (ślub cywilny) z osobą duchowną.

A wy, co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Przypomnij sobie o... KSIĄDZ DOPUŚCIŁ SIĘ TEGO WOBEC UCZENNICY? WSZYSTKO DZIAŁO SIĘ NA LEKCJI RELIGII!