Rok 2020 przynosi wiele zmian w rozliczeniach podatkowych. Jedną z nich są zmiany w wypełnianiu PIT-11, czyli rocznym zeznaniu, w którym znajdują się informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wysyłać je będziemy drogą elektroniczną już tylko w najnowszej wersji. Dokument ten pracodawca powinien przekazać do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 roku, a pracownikom przekazać do 2 marca - przypomina Ministerstwo Finansów.

Formularz PIT-11 to podstawa do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego. Pracodawcy składają go w styczniu, ale w tym roku fiskus przyjmuje je tylko na nowych formularzach-25 w wersji elektronicznej. W nowym dokumencie dodano wiersze dotyczące przychodów oraz składek społecznych i zdrowotnych płaconych przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Przychody podzielono na podlegające opodatkowaniu i z niego zwolnione. Oba należy przenieść do PIT-36 lub PIT-37. Natomiast składki płacone przez osoby młode nie będą już podlegały odliczeniu w rocznym PIT. Trzeba będzie je wykazać w obliczeniu dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Resort finansów zaznaczył, że od lutego zostanie przywrócona możliwość składania korekt za ubiegłe lata w wersji formularza PIT-11. Przypomniano, że tylko złożenie tej deklaracji podatkowej w najnowszej wersji pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (osób do 26 lat) za 2019 r. w usłudze Twój-e PIT.

Zeznania roczne za 2019 r. składane są w 2020 r. według nowych zasad. Należy zapoznać się ze zmianami i zastosować do obowiązujących reguł.Interaktywny formularz jest dostępny na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow, a oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza. Resort dodaje, że ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych deklaracji PIT-11 za 2019 r. na wcześniejszych, nieobowiązujących już wariantach formularzy.

Warto sobie przypomnieć: ZMIANY W PODATKACH. DZIĘKI NIM JUŻ NIEDŁUGO MOŻESZ SIĘ WZBOGACIĆ

Portal "Życie" pisał: CO ZE ZMIANAMI W PODATKACH W NOWYM ROKU. RZĄD WYCOFUJE SIĘ ZE SWOJEJ OBIETNICY

Portal "Życie" pisał również o: POLICJA RUSZA NA KONTROLE. PRZEKROCZYSZ 30 KILOMETRÓW NA GODZINĘ, BĘDZIE MANDAT