Dlatego właśnie media i prasa bardzo często poruszają tematy związane z wszelkimi zmianami, ogłoszeniami i rządowymi decyzjami dotyczącymi wynagrodzeń, dotacji, świadczeń emerytalnych i rentowych, a także wszelkich dodatków socjalnych i dopłat do przysługujących beneficjentom podwyżek.

Ile emeryci dostaną w 2023 roku

Wysokość emerytury prognozowanej po waloryzacji jest stałym i nadwornym tematem wałkowanym ciągle przez media tv, radio i prasę.

Aktualnie na tapet trafia wysokość świadczeń emerytalnych po waloryzacji w 2023 roku. Jak się okazuje, Super Ekspres donosi o tym, że w przyszłym roku wielu seniorów może zaznać sporych zmian na lepsze w kwestii finansowej.

Wedle doniesień medialnych, wysokość waloryzacji emerytur w 2023 roku może osiągnąć formę dwucyfrową. W planie budżetu wyróżniono wskaźnik waloryzacyjny sięgający poziomu 13,8%. To może dać w marcu przyszłego roku taki wynik w kwestii podwyżki świadczenia rentowego i emerytalnego. Nie będzie to jednak dotyczyło wszystkich.

Według informacji medialnych, wdrożona ma być waloryzacja kwotowo-procentowa, co oznaczać ma, iż świadczeniobiorcy pobierający emerytury minimalne, nie będą mogli otrzymać kwoty poniżej 250 zł brutto.

W przeliczeniu oznaczać to ma, że emerytura od 1338,44 zł do 1811 zł wzrastać ma o tyle samo. Wskaźnik waloryzacji dotyczyć ma pozostałych emerytur, czyli dotyczyć ich będzie prawdopodobnie poziom 13,8%.

Jak to się ma do tytułowych sześciu tysięcy? Super Express wyjaśnia - Przykładowo osoba z najniższą emeryturą rzędu 1300 zł w skali 10 miesięcy (od marca do grudnia 2023) może zyskać ponad 4 500 zł, natomiast osoba z emeryturą rzędu 4 tys. zł ma dodatkowo blisko 6 tys. zł więcej - czytamy w opisie tabloidu.

Co o tym sądzisz?

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Mężczyźni noszący te imiona, są najwierniejsi ze wszystkich. Zdrada to ostatnia rzecz, jakiej można się po nich spodziewać

O tym się mówi: Komornik ściga 10-letniego chłopca. Jego dług sięga 30000 złotych. Skąd wzięły się te problemy