Ze względu na pandemię koronawirusa, tegoroczne matury będą wyglądać zupełnie inaczej niż zwykle. Przede wszystkim odbędą się w czerwcu, a nie w maju. Ponadto maturzystów będzie czekać jedna, ogromna zmiana.

Jak będą wyglądać tegoroczne matury?

Według oficjalnego dokumentu, który opublikowało Ministerstwo Edukacji, tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca i będą trwać do 29 czerwca. Trzeba przyznać, że obecny stan, ze względu na koronawirusa, jest wyjątkowy i takie też będą matury.

Najważniejszą zmianą dla maturzystów jest brak matury ustnej. Ponadto pilnować uczniów będą mogli nie tylko nauczyciele, ale także osoby, które posiadają nauczycielskie kwalifikacje: policjanci, leśnicy, zakonnice, strażacy, czy strażnicy więzienni, którzy ukończyli studia pedagogiczne.

Matura. Źródło: interia.pl
Matura. Źródło: interia.pl
Matura. Źródło: interia.pl

Ministerstwo Edukacji podało oficjalne informacje

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego. W 2020 r., w przypadku egzaminu maturalnego, w skład zespołu nadzorującego części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub maturalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów

- można przeczytać w opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji dokumencie.

Matura. Źródło: pabianice.tv
Matura. Źródło: pabianice.tv
Matura. Źródło: pabianice.tv

Ponadto na sali egzaminacyjnej muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności. Maturzyści nie muszą mieć na sobie maseczek, jednak odstęp pomiędzy ławkami musi wynosić co najmniej półtora metra.

Zobacz także: JAKIE WAKACYJNE CZYNNOŚCI MOŻEMY PODEJMOWAĆ, ABY NIE BYĆ ZAGROŻONYMI ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM? GŁOS NA TEN TEMAT ZABRALI EKSPERCI

Może zainteresuje Cię to: WAŻNY APEL MINISTRA ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO DOTYCZĄCY MASECZEK. EPIDEMIA NADAL GROŹNA

Portal Życie pisał również o… WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TELEWIZJI NAZIEMNEJ. BĘDĄ WIELKIE ZMIANY