Złe słowo może dużo kosztować

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, gdzie zdenerwowani pracownicy wyrażają swoje opinie na temat pracodawców w Internecie. Część z nich czasem mija się z prawdą i właśnie za to mogą zostać ukarani.

Negatywne opinie niszczą wizerunek pracodawcy i jego firmy, przez co w konsekwencji potencjalni pracownicy nie chcą aplikować do takich przedsiębiorstw.

Ludzie, którzy oczerniają pracodawców w sieci i wypisują na ich temat nieprawdziwe informacje, mogą zapłacić spore kary finansowe.

Kara jest nieunikniona

Pracownik ma jednak prawo do wyrażania własnej opinii, również tej negatywnej. W końcu gwarantuje mu to konstytucja i międzynarodowe przepisy. Jedyną rzeczą, która wprowadza ograniczenia w tej kwestii jest stosunek pracy.

-„Ważne jest przy tym, czy ma to miejsce wewnątrz firmy czy publicznie (a więc np. w sieci). A także jaką formę mają zarzuty, czy są obiektywnie uzasadnione i czy mieszczą się w granicach dopuszczalności, które wyznacza orzecznictwo sądowe” - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Z przepisów Kodeksu karnego (art. 212) wynika, że „§ 1 Kto pomawia inną osobę (…) instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Ponadto „§ 2Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Kara jest więc nieunikniona, a przedsiębiorstwo lub pracodawca zniesławiony w Internecie chronieni są zarówno przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, jak i Kodeksie karnym.

Na portalu "Życie" dowiesz się również... ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ ZAOSTRZONY. KIEDY BĘDZIE MOŻNA ZROBIĆ KOLEJNE ZAKUPY TEGO DNIA?

Warto sobie przypomnieć... CZY TO POCZĄTEK ZAPOWIADANEJ ZIMY TRZYDZIESTOLECIA? IMGW WYDAŁO OSTRZEŻENIA. CZYM ZASKOCZY NAS POGODA W POLSCE