Kościół katolicki przechodzi obecnie ogromny kryzys, o czym często wypowiada się sama Stolica Apostolska. Z roku na rok statystyki są coraz bardziej niepokojące. Jeśli nic się nie zmieni, wkrótce w wielu parafiach może zabraknąć księży do odprawiania mszy. Jest jednak w tym wszystkim pewna nadzieja.

Kościół katolicki aktualnie znalazł się w kryzysie. Problemem nie jest jedynie laicyzacja postępująca w wielu krajach, gdyż dzięki niej dużo łatwiej można znaleźć zaangażowanych wyznawców. Okazuje się, że najbardziej niepokojąca jest liczba powołań. Z roku na rok coraz mniej osób wstępuje do seminariów i zakonów.

Niedostateczna liczba duchownych w kościele

Według ostatnich informacji podanych przez Watykańską agencję misyjną Fides na całym świecie jest około 415 tysięcy księży. Najmniejszą liczbę powołań odnotowano w Europie i na terenie Oceanii. Z kolei Afryce, Ameryce i Azji zarejestrowano wzrost.

Już 5 rok z rzędu zauważyć można, że liczba zakonników stopniowo maleje. Aktualnie jest ich zaledwie 51,5 tysiąca. Afryka to jedyny kontynent, na którym nie ubyło duchownych.

W tym roku ponownie spadła także liczba zakonnic. Obecnie jest ich około 649 tysięcy, a więc mniej o 10,5 tysiąca. Największy spadek nastąpił w Europie, gdzie ilość zakonnic zmalała o 8 tysięcy. Z kolei w Azji i Afryce zanotowano wzrost.

Coraz częściej świeccy są zaangażowani w życiu kościoła

Okazuje się, że agencja misyjna Fides ma również dobre wiadomości. W kościele katolickim zaobserwowano nowy trend, a mianowicie w życie duchowne coraz częściej angażują się świeccy. Mimo, że nie oddali się oni w pełni religii jak księża, to jednak chętnie biorą udział w życiu kościoła pracując jako kościelni czy organiści.

Według statystyk na wszystkich kontynentach znajduje się około 355 tysięcy świeckich udzielających się w lokalnych kościołach. To prawie taka sama liczba, co księży! Dużym zaskoczeniem jest również rosnąca ilość katechetów. Obecnie ich liczba to aż 3 miliony czyli o 34 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. To dużo większa ilość niż duchownych i świeckich związanych z kościołem razem wziętych. To daje nadzieję, że być może wkrótce zwiększy się również liczba księży.

Zobacz także: Duża zmiana przepisów! Kościół będzie musiał się rozliczać ze wszystkich pieniędzy

Odkryj na Życie: Gdzie najlepiej ulokować pieniądze? Znamy odpowiedź!

Źródło: „Pikio.pl”