Słowacja zdecydowała się na mocną zmianę przepisów dotyczących finansowania kościołów. Właśnie anulowano prawo obowiązujące od 1949 roku. Państwo będzie teraz uzależniać wysokość dotacji od liczby wiernych. A każdy kościół lub związek wyznaniowy będzie się musiał na koniec roku bardzo dokładnie rozliczyć.

Nowa ustawa zakłada, że pieniądze na 18 kościołów i związków wyznaniowych na Słowacji zostaną rozdzielone proporcjonalnie. Brana pod uwagę będzie liczba wiernych. Założono, że jeśli liczba wiernych spadnie o 10 proc., to wysokość dotacji zmaleje o 1/3.

– Nowy model opiera się na zasadach uczciwości, przejrzystości, solidarności, niezależności kościołów i poszanowania ekonomicznych możliwości państwa, a jednocześnie jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań wynikających z traktatu między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską – opublikował fragment opinii słowackiego Ministerstwa Kultury portal Domov.sme.sk.

Słowackie kościoły, w odróżnieniu od polskich, są bardzo rygorystycznie kontrolowane przez państwa z pieniędzy jakie otrzymują. Jest tam też duża jawność w finansach. Powszechnie znane są zarobki księży. Przeciętnie wahają się one od 310 do 788 euro i uzależnione są od stażu pracy i funkcji duchownego.

W Czechach również przeprowadzono nie mają rewolucję na linii państwo – kościół. Przyjęto ustawę, która wprowadza stopniowe zmniejszanie państwowych dotacji na kościół. W efekcie oznacza to rozdział państwa od kościoła.

A jak jest sytuacja w polskim kościele? O. Rydzyk nadal narzeka na swoje finanse: NIE DO WIARY! OJCIEC RYDZYK NARZEKA NA… BRAK PIENIĘDZY!

Jak wiemy redemptorysta dostaje drogie samochody od bezdomnych: TAJEMNICA WIARY – AUTA I DOLARY. OJCIEC RYDZYK POWRACA DO TEMATU BEZDOMNEGO

Źródło: „natemat.pl”