Dobry Start 300 plus to kolejne świadczenie, które tym razem trafi na konto wszystkich uczniów.

Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl

Dodatkowe środki przysługują wszystkim rodzicom wychowującym uczące się dzieci i młodzież do 20 roku życia. To oznacza, że program „Dobry start” obejmuje dopłaty na niemal 4,6 mln uczniów.

Każdy rodzic, który chciałby skorzystać z programu, musi pamiętać, że dodatek nie jest wypłacany automatycznie – należy złożyć stosowny wniosek.

Przy przyznawaniu świadczenia nie będzie brany pod uwagę dochód rodziny. Otrzyma je każde dziecko, które jest uczniem i jego wiek nie przekracza 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiekiem granicznym jest 24. rok życia.

Warunkiem, które trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie jest złożenie wniosku. Musi złożyć go rodzic lub opiekun. W przypadku placówek typu domy dziecka wniosek składają dyrektorzy. Można złożyć go do 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ZUS lub portalu Emp@tia, a także drogą tradycyjną do 1 sierpnia.

W przypadku chęci złożenia wniosku drogą tradycyjną należy udać się do urzędu miasta lub gminy, ośrodka pomocy społecznej albo innej placówki, którą wyznaczy gmina, np. centrum świadczeń. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy skierować się do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

To też może cię zainteresować: Przyszłe pierwsze damy. Jak prezentowały się podczas wieczoru wyborczego żony kandydatów na prezydenta

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Wybory prezydenckie 2020: PKW podało wyniki z niemal wszystkich obwodów. Już nie ma wątpliwości, kto wygrał pierwszą turę