Jak donosi "o2", Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu konkretnej partii kiełbas, a konkretnie chodzi o kiełbasę wiejską pieczoną. Jak się okazuje podczas rutynowych badań Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła w próbkach produktu znacznie przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu i czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Ulubiony produkt wielu Polaków pilnie wycofany

Do takiego skażenia może dojść w procesie produkcji żywności, ale także może być ono spowodowane skażeniem gleby, a co za tym idzie paszy przeznaczonej dla zwierząt.

Występowanie i toksyczność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) były obszernie badane w krajach na całym świecie. WWA zwykle występują w złożonych mieszaninach, które mogą składać się z setek związków.

Żywność może być zanieczyszczona ze źródeł środowiskowych (naturalnych i głównie antropogenicznych), z przemysłowego przetwarzania żywności oraz z niektórych domowych praktyk kulinarnych. WWA mogą przedostawać się do łańcucha pokarmowego przez osadzanie się z powietrza lub przez osadzanie i przenoszenie z gleby i wody.

Komunikat głównego inspektoratu sanitarnego zawiera także pełne dane Wycofanej partii produktu. Każdy, kto w ostatnim czasie nabył kiełbasę o tej nazwie, powinien natychmiast sprawdzić, czy aby nie jest ona objęta ostrzeżeniem sanitarnym.

Numer partii: 406922
Data minimalnej trwałości: 20.04.2022
Producent – Zakład Mięsny CHABURA Sp. z o.o. Sp. K., Rylowa 2, 32-820 Szczurowa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 12020204

Producent poinformował odbiorców i rozpoczął proces wycofywania wyżej wymienionej partii produktu z rynku oraz wdraża działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produkcie gotowym - napisano w obwieszczeniu GIS.