Jak mogliśmy zauważyć, coraz więcej medialnych doniesień o oddźwięku negatywnym dotyczy niekorzystnych zmian w wypłatach świadczeń emerytalnych, rentowych i socjalnych.

Przeszło sto tysięcy Polaków straci pieniądze z winy rządu?

Co pewien czas media donoszą o nowych niedopatrzeniach rządu związanych z efektami wprowadzenia nowego ładu.

Portal "Money.pl" donosi, że przeszło sto tysięcy Polaków zostało pominiętych podczas pisania projektu polskiego nowego ładu, co owocuje utratą przez nich możliwości skorzystania z tak zwanej ulgi przeznaczonej dla klasy średniej.

Chodzi o grupę Polaków, która pobiera zagraniczne renty i emerytury, mieszkając jednocześnie w Polsce. W ich sytuacji chodzi o wysokość ich świadczenia. Gdy jest ono większe, niż 2500 zł miesięcznie brutto, ale niższe niż 12,8 tysięcy zł brutto miesięcznie, pozbawieni są oni możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej.

Polscy seniorzy upoważnieni do pobierania świadczeń rentowych i emerytalnych coraz bardziej narzekają na wprowadzony w tym roku nowy polski ład. W związku z tym, osoby pokrzywdzone przez ten projekt postanowiły wystosować skargę zaadresowaną na Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik natomiast podjął decyzję o przekazaniu skargi dalej, do Ministerstwa Finansów wnioskując jednocześnie o ustosunkowanie się do treści skargi otrzymanej przez obywateli polskich.

Poproszono także o informacje dotyczące prowadzonych prac legislacyjnych mających przyjąć regulacje stanowiące faktyczną pomoc emerytom, także tym pobierającym świadczenia zagraniczne. Według medialnych doniesień Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż nie otrzymało odpowiedzi z resortu finansów.

O tym się mówi: Z życia wzięte. Matka Lisy zostawiła ją samą w opuszczonym domu. Te wydarzenia sprowadziły na nią sławę

Zerknij: Narzędzie, które pomaga w łatwym oczyszczeniu szafek kuchennych z tłuszczu w 10 minut