Temat emerytur wciąż jest omawiany na różne sposoby i pod różnymi względami. Nie jest tajemnicą, że wielu Polaków chciałoby przejść na wcześniejszą emeryturę z racji wykonywanego przez siebie zawodu, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnie założonej wysokości świadczenia emerytalnego.

Decyzja o wejściu w życie emerytury stażowej niepewna. Czy zapadnie jeszcze w 2022 roku?

Musiałoby się to wiązać z odpowiednio skonstruowaną ustawą regulującą prawo i warunki korzystania z możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku uprawniającego do pobierania świadczenia. Aktualnie w przypadku kobiet jest to 60. rok życia, a w przypadku mężczyzn 65. rok życia.

Według medialnych doniesień, dotyczy tego projekt NSZZ "Solidarność" złożony w Sejmie, według którego osoby, które przyszły na świat po 31 grudnia 1948 roku, miałyby szansę skorzystania z możliwości przejścia na emeryturę stażową.

Przewidywane warunki do spełnienia

Osoby te musiałyby osiągnąć składkowy i nieskładkowy okres, który w przypadku kobiet wynosiłby 35 lat, a w przypadku mężczyzn 40 lat. Taki emeryt mógłby także podjąć pracę w celu podwyższenia emerytury po osiągnięciu określonego w ustawie stażu ubezpieczeniowego.

Wcześniejsze przejście na emeryturę możliwe, gdy senior urodził się między 1949, a 1968

Przeciwnicy projektu tej ustawy jednak wnioskowali o odrzucenie jej ze względu na obliczenia, które ujawniają znaczny wzrost wydatków między rokiem 2022, a 2031. Wydatki owe byłyby większe o 70,9 miliarda złotych, podczas gdy składkowe wpływy byłyby mniejsze o 50,2 miliarda zł. W związku z tymi argumentami inicjatywa obywatelska utknęła w próżni i nie wiadomo, czy decyzja w jej sprawie zapadnie w 2022 roku.

O tym się mówi: Tajemnica "Pytania na śniadanie" ujawniona. Paulla niechcący się wygadała. Jest oficjalne oświadczenie TVP

Zerknij: Z życia wzięte. Lekarze ocenili, że wcześniaka nie udało się uratować. Wypisano noworodkowi akt, jednak coś zmieniło sytuację