Ulga IP Box to korzystny sposób opodatkowania dochodów pochodzących ze sprzedaży własnych produktów czy usług. Takie rozwiązanie wspiera działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorcy chętniej poszukują potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Do kogo skierowana jest ulga IP Box?

Ulga IP BOX skierowana jest do przedsiębiorców osiągających zyski z tytułu prawa własności intelektualnej pochodzącej z działalności badawczo-rozwojowej lub zakupionych usług, które zostały samodzielnie opatentowane.

Oznacza to, że skorzystają na tym programiści, twórcy oraz inne osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą w sektorze badawczo-rozwojowym.

Aby skorzystać z ulga IP Box należy spełnić pięć warunków. Przede wszystkim konieczne jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, stworzenie produktu lub usługi podlegającą prawu własności intelektualnej, odnotować w związku z tym dochód czy stratę oraz ponieść wydatki związane z tą działalności.

Potrzebna będzie także samodzielna ewidencja dla kwalifikowanych dochodów i wydatków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Ministerstwo Rozwoju przekazało informację, że ulga IP Box przysługuje niektórym podatnikom po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. W tym czasie podatnicy wpłacają zaliczki w ramach podatku według stawki ogólnej.

Aktualnie jest to od 9 do 19 procent dla podatników CIT, między 17 a 32 procent w skali podatkowej lub 19 procent dla podatników PIT.

Podatnicy, którzy spełniają podstawowe kryteria określone w przepisach dotyczących IP Box powinien zadeklarować w zeznaniu rocznym kwotę dochodu z klasyfikowanego IP będącą składnikiem ogólnego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Następnie trzeba zastosować 5 procentową stawkę podatku zamiast stawki ogólnej w stosunku do dochodu z kwalifikowanego IP.

To pierwszy rok, kiedy właściciele firm mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Ulga podatkowa IP Box umożliwia rozliczenie dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Może zainteresuje Cię to: NIŻSZE ZAROBKI DLA LUDZI PO 50 ROKU ŻYCIA? TO NIE ŻART, TO NOWY POMYSŁ ROZWOJU RESORTU

Zobacz także: SEJM PRZEGŁOSOWAŁ NOWĄ USTAWĘ I ROZDA NAWET 600 ZŁ ZA POPRAWNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK. SKORZYSTAĆ MOŻE PONAD 65 TYSIĘCY POLAKÓW

Portal "Życie" informował o: CZY PROJEKT EMERYTURY BEZ PODATKU WEJDZIE W ŻYCIE? POSŁOWIE JUŻ ZDECYDOWALI