W 2020 roku wysokość opłaty za abonament RTV nie zmieni się. Tak można wywnioskować z rozporządzenia KRRiT ws. wysokości opłat abonamentowych za radio i telewizję. Rada zwraca uwagę jednak na to, że wpływy z abonamentu RTV są niewystarczające i nie pozwalają spełnić w pełni "misji publicznej".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, że mimo, tego, że wysokość abonamentu w 2020 roku nie ulegnie zmianie, to konieczna jest nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych. Kolejnym krokiem, który miałby wyrównać utracone wpływy to zapisanie stałej kwoty w budżecie.

Cennik opłat za abonament RTV

Opłata za abonament RTV w 2020 roku

 • 7 złotych miesięcznie - za samo radio

 • 22, 70 zł miesięcznie - za radio i telewizję.

Opłata za rok z góry - radio i telewizja

 • 44,05 zł za dwa miesiące z góry

 • 65,35 zł za trzy miesiące z góry

 • 129,40 zł za sześć miesięcy

 • 245,15 zł za rok z góry

Opłata za rok z góry - radio

 • 13,60 zł za dwa miesiące z góry,

 • 20,15 zł za trzy miesiące z góry,

 • 39,90 zł za sześć miesięcy z góry

 • 75,60 zł za rok z góry

Abonament RTV nie wlicza się w opłatę za kablówkę

Podpisanie umowy z dostawcą kablówki nie zwalnia z obowiązku samodzielnego opłacania abonamentu RTV. Według ustawy, należność pobierana jest za samo korzystanie z telewizora, a nie oglądanie konkretnego kanału. Co więcej nie ma znaczenia to, czy do odbiornika podpięta jest anetna telewizji, czy korzysta z sygnału kablowego.

Z płacenia abonamentu RTV są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat, posiadają I grupę inwalidzką lub pobierają świadczenia pielęgnacyjne czy rentę socjalną. Płacić nie muszą również kombatanci wojenni i wojskowi, bezrobotni, pobierający zasiłek przedemerytalny oraz osoby spełniające kryterium dochodowe.

Podobnie jak opłaty, w tym roku nie zmienią się również kary za niepłacenie abonamentu RTV. Zostaną nałożone na osoby wymigujące się od wpłaty należności.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zwolnieni z opłaty są inwalidzi I grupy, czyli osoby całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także orzeczonej trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Płacić nie muszą także osoby niesłyszące z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem uszu oraz osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent.

W rozporzędzeniu są także opisane kryteria wiekowe. Abonamentu RTV nie muszą płacić osoby powyżej 75 roku życia. Dotyczy to także osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Z opłaty są zwolnione także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub renrę socjalną z ZUS-u lub KRUS-u.

W przepisach dotyczących abonamentu RTV ujęto także kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy to osób mających prawo do korzystania ze środków pieniężnych z pomocy społecznej, uprawnionych do pobierana zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz bezrobotnych, o których mowa jest w artykule 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Abonamentu RTV nie muszą płacić inwalidzi wojenni i wojskowi, członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojskowymi lub wojennymi, osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku pobytu w miejscach represji a także osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Podobnie jest w przypadku członków rodzin pozostałych po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z powodu inwalidztwa, a także osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Opłaty nie dotyczą osób, które oglądają TV lub słuchają radia wykorzystując komputery z dołączonymi dekoderami naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T czy tablety lub telefony komórkowe z wbudowanym odbiornikiem.

Jak obniżyć opłatę za abonament RTV?

Dla Polaków, którzy uważają, że opłata za abonament RTV narusza ich domowy budżet lub jest niesprawiedliwa, mogą spróbować ją obniżyć. Są dwa sposoby, aby to zrobić:

 • Jeśli do 25 stycznia 2020 opłacimy abonament RTV za cały rok z góry, otrzymamy 10% zniżki. Oznacza to, że za radio zapłacimy 75,60 zł, a za telewizor – 245,16 zł.

 • Opłatę za abonament RTV 2020 obniżymy płacąc opłaty za więcej niż w miesiąc z góry.

Zobacz także: NIE MILKNIE BURZA PO WYEMITOWANIU BENEFIKSU ZENKA MARTYNIUKA W TVP. PORUSZONO TEMAT TREŚCI TWORZONYCH ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE

Może zainteresuje Cię to: POPULARNA SIEĆ TELEFONII KOMÓRKOWEJ ZMIENIA CENNIK. BĘDZIE DROŻEJ

Na portalu "Życie" pisaliśmy o: ILE DAĆ KSIĘDZU PO KOLĘDZIE W KOPERCIE? OTO STAWKI W 2020 ROKU