W piątek (15 listopada) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poinformowała, że w wyniku kradzieży laptopa, z uczelni mogły wyciec dane osobowe kandydatów na studia z kilku ostatnich lat.

Teraz tym osobom grozi poważne niebezpieczeństwo. Mogą bowiem paść ofiarą cyberprzestępców, którzy wykorzystają ich dane m.in. do wyłudzeń.

Wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich lat ubiegały się o przyjęcie na SGGW, powinny stale monitorować, czy ich tożsamość nie została skradziona. Specjaliści ostrzegają, że bagatelizowanie tej sprawy może zakończyć się tragicznie.

Na początku listopada z biura uczelni zniknął laptop, który zawierał dane wszystkich kandydatów przystępujących do procesu rekrutacyjnego SGGW w ostatnich latach. Uczelnia zakłada, że mógł on trafić w ręce osoby nieupoważnionej do przetwarzania tego typu informacji.

O całym zajściu natychmiast powiadomiony został Administrator Danych Osobowych. Na dysku znajdowały się bowiem dane wrażliwe, m.in. imiona i nazwiska, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych itp.

Uczelnia zgłosiła wyciek również na policji. Została przy tym zobowiązana do powiadomienia potencjalnych poszkodowanych o grożącym im niebezpieczeństwie. Wszyscy kandydaci SGGW z ostatnich lat otrzymali wiadomość e-mail na temat wycieku.

Osoby te powinny teraz podjąć kilka działań, które pozwolą im się upewnić, czy dane po trafieniu w nieodpowiednie ręce nie są wykorzystywane bez ich zgody. Uczelnia sugeruje, by w tym celu zarejestrowali się w serwisach, które monitorują aktywności kredytowe. Są to m.in. BIK czy ChrońPesel.

W ten sposób będą mogli błyskawicznie wychwycić każde nielegalne posłużenie się ich danymi, np. wyłudzenie kredytu czy zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Odpowiednia profilaktyka jest w tym przypadku szczególnie ważna, ponieważ utrata tak wielkiego zasobu danych na temat studentów znacznie ułatwiła przestępcom dokonywanie wyłudzeń.

Portal "Życie" informuje... TO JUŻ PEWNE. POLKA NOMINOWANA NA DORADCĘ PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Warto sobie przypomnieć... HOLANDIA. STUDENCI MOGĄ ZAMIESZKAĆ ZA DARMO W… DOMU SENIORA

Portal "Życie" informuje również o... STUDENT ODDAJE ZGUBIONY PORTFEL, KILKA TYGODNI PÓŹNIEJ OTRZYMUJE WZRUSZAJĄCY LIST