Jak podaje portal "Super Express", część rencistów i emerytów ma prawo skorzystać z bezpłatnego węgla. Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami prawnymi, seniorzy uprawnieni do pobierania bezpłatnego węgla w ramach części wynagrodzenia, mogą zamienić węgiel na ekwiwalent pieniężny. Jak złożyć wniosek o zamianę? Kiedy można skorzystać ztakiej możliwości?

Składanie wniosku o zamianę bezpłatnego węgla na ekwiwalent pieniężny

Kiedy ustalane jest prawo do ekwiwalentu pieniężnego, niezbędne jest złożenie wniosku. Obowiązek jego złożenia ciąży na przedsiębiorstwie górniczym, po wcześniejszym ustaleniu prawa danego emeryta lub rencisty do darmowego węgla w naturze. We wniosku musi się znaleźć wysokość ekwiwalentu oraz czas, na jaki ma on obowiązywać.

Ekwiwalent wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki na ten cel pochodzą ze specjalnej dotacji budżetowej. Ekwiwalent wypłacany jest uprawnionej do niego osobie wraz ze świadczeniem rentowym lub emerytalnym, o ile wniosek został złożony przed terminem wypłaty renty lub emerytury.

Kiedy wniosek wpłynie już po termienie wypłaty świadczenia, wówczas zostaje on wypłacony w "dochodzi w terminie płatności następującym po dniu złożeniu wniosku bądź w następnym terminie płatności, jeżeli okres pomiędzy dostarczeniem wniosku a terminem płatności jest krótszy niż 30 dni".

Węgiel/YouTube @Kiwi Świat
Węgiel/YouTube @Kiwi Świat
Węgiel/YouTube @Kiwi Świat

Jak obliczana jest wysokość przysługującego ekwiwalentu?

Obliczając wysokość ekwiwalentu bierze się pod uwagę tonaż przysługującego danej osobie (maksymalnie wynosi on 3 tony). Należy ilość tą pomnożyć przez średnią cenę węgla, która jest ogłoszona przez Ministra Energii w "Monitorze Polskim".

Średnia cena wskazana w "Monitorze Polskim" wynosi obecnie 680,49 zł.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Skorzystaliście z ekwiwalentu?

To też może cię zainteresować: W przyszłym roku na konta seniorów może trafić na 700 zł. Na dodatkowe pieniądze nie mogą liczyć jednak wszyscy emeryci

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Agata Kornhauser-Duda po raz kolejny zachwyciła stylizacjami. Tak prezentowała się w czasie podróży po Afryce

O tym się mówi: Marcin Hakiel pochwalił się nową ukochaną. W sieci pojawiło się wymowne zdjęcie