Według informacji przekazanych przez portal Interia, w Sejmie pojawił się nowy projekt, który w dużym stopniu mógłby pomóc samotnym emerytom. Projekt takiej ustawy został złożony ostatnio przez Klub Lewicy.

Ogromna pomoc dla samotnych emerytów

Jak się okazuje, projekt ten zakłada, że wdowiec czy też wdowa po zmarłym byliby uprawnieni do otrzymywania nie tylko swojej emerytury, ale także 25% świadczenia, jakie za życia otrzymywał zmarły małżonek czy małżonka. Drugim wariantem byłoby przejęcie emerytury po zmarłym i zachowanie 25% wysokości swojego dotychczasowego świadczenia.

Klub Lewicy zaznacza, że takie rozwiązanie mogłoby okazać się korzystne nawet dla 1,5 miliona Polaków. W zdecydowanej większości grupę tą stanowią wdowy, które znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji po śmierci swojego małżonka, bowiem emerytury mężczyzn przeważnie są wyższe od emerytur, jakie otrzymują kobiety.

Czy rozmowy przyniosą oczekiwane rezultaty?

Pomysłodawcy zaznaczają także, że takie rozwiązania skutecznie zostały wdrożone już między innymi w Czechach, Niemczech, Włoszech i na Litwie. Czy zostanie wdrożony także w naszym kraju? Na ten moment trwają dyskusje ekspertów na temat zmian w pierwotnym projekcie. Miejmy jednak nadzieję, że już niebawem zapadną wiążące decyzje w tej sprawie.