Portal Wirtualna Polska przekazał niezwykle ważną informację dla osób, które pobierając świadczenie przedemerytalne lub zasiłek postanowiły także zapewnić sobie dodatkowe przychody.

To bardzo ważne!

W przypadku uzyskiwania dodatkowego dochodu w okresie od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku, oświadczenie o takim przychodzie musi wpłynąć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 maja!

Oświadczenie takie musi pochodzić z firmy, z której świadczeniobiorcy pozyskują dodatkowy dochód. W przypadku osób, które posiadają dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej, wystarczy samodzielne stworzenie dokumentu, a przychodem jest w tym przypadku zadeklarowana podstawa wymiaru składek przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne.

Jakie mogą być konsekwencje wysokiego przychodu?

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli dodatkowy przychód będzie wyższy niż 25% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku, czyli przekroczy kwotę 1415,70 zł brutto, to pobierane świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone i będzie wypłacane w kwocie 675,35 zł. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 3963,80 zł, to w takim przypadku zasiłek zostanie wstrzymany.

Należy także pamiętać, że za przychód uważa się nie tylko kwoty pozyskane z pracy, ale także zasiłek opiekuńczy, chorobowy, macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne.

JAK INFORMOWAŁ PORTAL „ŻYCIE”: SAM JEJ WIDOK NA NIEBIE WYWOŁUJE WIELKĄ GROZĘ. W ŚRODĘ POJAWIŁA SIĘ NAD POLSKĄ. CZYM JEST SUPERKOMÓRKA BURZOWA I JAK POWSTAJE? EKSPERCI ODPOWIADAJĄ