Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie skargi dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego. Zdaniem sądu, nie można korzystać równocześnie z emerytury oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Należy wybrać tylko jedno z nich. Teraz decyzja WSA w Poznaniu posłuży za wykładnię.

Organ poinformował, że opiekun niepełnosprawnego członka rodziny nie może otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli otrzymuje emeryturę lub rentę:

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), opiekun niepełnosprawnego członka rodziny nie może otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli ma ustalone prawo do jednej z wymienionych w tym przepisie form wsparcia, m.in. emerytury lub renty. Dlatego gminy takim osobom odmawiają pomocy finansowej.

Inną linię orzecznictwa miał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Tamtejszy sąd orzekł, że wykładnia przepisu, która odbiera opiekunowi na emeryturze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, narusza zasadę równości.

Zdaniem sądu w Gorzowie Wielkopolskim, w takich przypadkach nie powinno się tracić prawa do jednego ze świadczeń, a jedynie otrzymywać różnicę między nimi. Jego zdanie przytoczył Dziennik Gazeta Prawna:

W takim przypadku wsparcie powinno być wypłacone w wysokości różnicy między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a emeryturą.

Inne sądy, m.in. sąd w Krakowie i Gdańsku, a także Naczelny Sąd Administracyjny, za właściwą uznały gorzowską interpretację. Sąd w Poznaniu podkreślił jednak, że nie zgadza się z tym orzecznictwem. Informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna:

WSA w Poznaniu, uchylając decyzję samorządowego kolegium odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję gminy, podkreślił, że podziela pogląd, iż odmowa przyznania świadczenia nie może naruszać zasady równości, ale nie zgadza się z wykładnią art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy sprowadzającą się do wypłaty świadczenia jako różnicy między jego wysokością a emeryturą.

Na portalu "Życie" dowiesz się także... SPOSÓB NA EMERYTURĘ WYŻSZĄ O KILKASET ZŁOTYCH? TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

Warto sobie przypomnieć... SENIORZY OTRZYMAJĄ WYŻSZE EMERYTURY I 10 TYS. ZŁ WYRÓWNANIA ZA POPRZEDNIE LATA. KTO ZNAJDZIE SIĘ WŚRÓD WYBRAŃCÓW

Portal 'Życie" informował również o... OFICJALNA DECYZJA W SPRAWIE WYŻSZYCH RACHUNKÓW ZA PRĄD. PODWYŻKA DOTKNIE KLIENTÓW TYLKO JEDNEJ FIRMY