Sytuacja kobiet urodzonych w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę ulegnie zmianie. Dzięki decyzji o niekonstytucyjności, jaką wydał w marcu tego roku Trybunał Konstytucyjny, emerytki dostaną podwyżkę. Wnioski można składać do ZUS przez kolejne sześć miesięcy.

Jak podaje Business Insider Polska, emerytki z rocznika 1953 mogą spać spokojnie. Decyzją Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2019 roku, ich emerytury zostaną powiększone nawet o 250 zł.

Jako przykład Business Insider Polska podaje historię jednej z kobiet, która urodziła się w 1952 roku, a na emeryturę przeszła w 2008, jej sprawę analizował Sąd Najwyższy:

"Choć powszechny wiek emerytalny ukończyła w 2012 r. jeszcze przed niekorzystną dla emerytów reformą przepisów, wniosek o przeliczenie świadczenia złożyła dopiero w 2016 r.Najpierw ZUS, a następnie sądy powszechne odmówiły jej prawa do bardzo korzystnego przeliczenia ich świadczenia" – podaje gazeta.

Przy rozpatrywaniu sprawy, instytucje powoływały się na wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013 roku ustawę, zgodnie z którą, emerytury kobiet przechodzących na wcześniejszą emeryturę, pomniejszone były o sumę, jaką kobiety pobierały wcześniej.

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, nowe zasady obliczania świadczeń dotyczą każdego, kto złożył w tej sprawie wniosek po zmianie przepisów.

Jeżeli po ponownym obliczeniu wysokości świadczenia okaże się ono wyższe od poprzedniego, ZUS zmuszony będzie wypłacić wyrównanie.