Żarliwa modlitwa gwarantuje jej skuteczność. Oto jedna z nich, tym razem poświęcona jest wnukom.

Modlitwa za wszystkie nasze wnuki

Kochający Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za dar moich drogich dzieci i jakim przywilejem jest widzieć, jak moje wnuki dorastają i uczą się o Tobie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każde małe życie i wznoszę każdego do Ciebie, Panie, i modlę się, abyś przez swoją łaskę i miłość otaczał ich swoją miłością przez całe ich życie.

YT

Strzeż ich i prowadź ich wszystkich, o których się modlę, wspieram ich i chroń. Niech każdy pozna Ciebie, Panie, jako swojego osobistego Zbawiciela i niech wszyscy dojdą do głębokiego zrozumienia wszystkiego, czym jesteś, i wszystkiego, co dla nich zrobiłeś. O Panie, modlę się gorąco, aby każdy przyjął Cię do swojego serca i życia jako swojego Pana i Zbawiciela.

Modlę się, aby w miarę dorastania i stawania się młodymi dorosłymi, aby ich serca i umysły zwracały się do Ciebie i ufały Jezusowi w każdej ich potrzebie. Chrońcie każdego przed filozofiami i światopoglądem, które są tak sprzeczne z prawdą Pisma Świętego, i niech każdy wzrastać w łasce i umacniać się w wierze w miarę rozwoju mądrości i rozeznania.

YT

Chroń ich przed złem obecnego wieku, chroń ich od pokus i pomóż im prowadzić pobożne życie i rozwijać się jako odpowiedzialni dorośli, którzy nauczą swoje dzieci cudownej prawdy o zbawieniu przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Modlę się w Jego imieniu,

Amen.

O tym pisaliśmy: Takie Boże Ciało nie zdarzyło się nigdy. Proboszcz jednej z parafii wpadł na wyjątkowy pomysł

Zerknij tutaj: Czy pierwsza komunia święta skończy się wizytą w sanepidzie? Parafia w jednej z polskich miejscowości poszukuje wszystkich uczestników mszy świętej

O tym się mówi: Jacek Kurski i jego syn zapowiadają pozew w sprawie córki Nowakowskiego. Na jaw wyszły oburzające fakty. O co chodzi