Matka Boża Szkaplerzna jest nazywana także Matką Bożą z góry Karmel. Według doniesień, Maryja objawiła się św. Szymonowi Stockowi w nocy, dokładnie z 15 na 16 lipca 1251 roku. Do objawienia miało dojść na terenie zakonu karmelitów.

Objawienie zakonnika

Podczas objawienia, Maryja wskazała zakonnikowi szkaplerz, którego noszenie miało ochronić go od piekła. Zakonnik rozprzestrzenił ten kult wśród wszystkich katolików. Od czasu objawienia pojawiło się także wiele innych zakonów. Kolory noszonych szkaplerzy wskazują na to, z jakiego bractwa pochodzi dany zakonnik. Kolor czarny to bractwo serwitów, kolor brunatny to kolor karmelitański, a kolor niebeski to bractwo teatynów.

Wierni postanowili wznieść także wiele świątyń, na cześć Matki Boskiej Szkaplerznej. Najpopularniejsza z nich to bazylika Matki Bożej z Góry Karmel, która znajduje się w Valletcie, na Malcie.

Dziś w Kościele katolickim obchodzone jest święto Matki Boskiej Szkaplerznej. Przypomnijmy zatem modlitwę, jaką należy zwracać się do Maryi w tym dniu.

Modlitwa do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko.

Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przyjąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem Szkaplerza świętego.

Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój Szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała.

O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpowiedniej do mojego stanu. Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świętym Twoim Szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen.

P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.