Możemy być jednak spokojni, że to zjawisko pogodowe nie będzie na tyle gwałtowne, aby zagrozić ziemi i jej mieszkańcom.

Czy burze słonecznie zagrażają nam w najbliższym czasie?

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) oraz brytyjski Met Office oszacowały, że zjawisko astronomiczne będzie miało oddziaływanie na Ziemię w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zarówno NOAA, jak i British Met Office wydały także dyspozycje dotyczące umiarkowanych i przeciętnych burz geomagnetycznych w ciągu najbliższych kilku dni. Jest mało możliwe, aby burze wyrządziły jakiekolwiek szkody na Ziemi, może z wyjątkiem transmisji radiowych i stabilności sieci energetycznej na dużych szerokościach geograficznych.

Jednakowoż zorza polarna, zachwycający pokaz świetlny na niebie, oglądany zazwyczaj w obszarach o sporych szerokościach geograficznych, może być dostrzegalny na niższych szerokościach geograficznych niż zazwyczaj.

Przerwy w dostawie prądu pojawiają się w wyniku burz geomagnetycznych powodujących awarie sieci energetycznych i komunikacji radiowej. Podczas gdy ziemska atmosfera i magnetosfera gwarantują istotne osłony radiacyjne na ziemi, astronauci są narażeni na potencjalnie śmiertelne zatrucie promieniowaniem.

Jednak najbardziej wyrazistymi efektami burzy geomagnetycznej są różnobarwne pokazy zórz znanych jako zorza. Są one na ogół widoczne tylko na biegunach północnym i południowym.

O tym się mówi: Wołodymyr Zełenski zwraca się do Polaków. Jego słowa budzą emocje

Zerknij: Jak łatwo usunąć kamień w łazience w zaledwie kilka minut. Bez drogich środków czyszczących