Ewangelia Jana różni się od trzech innych w Nowym Testamencie. Fakt ten został zidentyfikowany od samego wczesnego kościoła. Już w roku 200 ewangelia Jana została określona ewangelią duchową właśnie dlatego, że przedstawiała historię Jezusa w sposób przenośny, który czasami ogromnie różnił się od pozostałych trzech.

Mocne słowa w ewangelii św. Jana wróżą coś ponurego?

Na przykład Jezus umiera innego dnia w Ewangelii Jana niż w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza… Oto scena z ewangelii Jana: w dniu poprzedzającym Paschę, która rozpocznie się o godzinie 6 wieczorem podczas wieczerzy, w dniu poprzedzającym wieczerzę paschalną uśmiercane są wszystkie jagnięta i wszyscy udają się do świątyni po baranka na wieczerzę paschalną.

W Jerozolimie znaczyłoby to zarżnięcie tysięcy jagniąt w tym samym czasie. Zaś w ewangelii Jana jest to dzień ukrzyżowania Jezusa. Tak więc rzeczywiście wstrząsająca scena w ewangelii Jana odzwierciedla Jezusa wiszącego na krzyżu, podczas gdy baranki są mordowane na Paschę. Ewangelia Jana zmusza nas, co najmniej w sposób dramatyczny, poprzez sposób przedstawiania historii, do myślenia o Jezusie jako o baranku paschalnym. Jezus nie spożywa wieczerzy paschalnej, Jezus jest wieczerzą paschalną.

Symbolika ewangelii Jana, choć najpewniej najbardziej wymowna ze wszystkich w Nowym Testamencie, jest dodatkowo prowokacyjna. Język ewangelii Jana jest intencjonalnie antagonistyczny czasami wobec zwyczajów żydowskich i wobec żydowskiej wrażliwości.

Idea Paschy jest naturalnie bardzo żydowska, ale Jan ma skłonność do obracania wybranych z tych pomysłów w znacznie intensywniejszy sposób wbrew żydowskiej tradycji. W pewnym momencie w Ewangelii Jana 6 Jezus mówi: „Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie będziecie mieli w sobie życia”.

Obecnie wielu nie uczestniczy w eucharystii, co według św. Jana jest niedopełnieniem sakramentu... Jan także miał mroczne wizje do przekazania... "I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży"

O tym się mówi: Dawid Kubacki dostanie premię za to, że zdobył medal. Czy jest porównywalna do zarobków innych sportowców

Zerknij tutaj: Politycy i żołnierze zabrali głos w sprawie powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Czy faktycznie powrót dawnego rozwiązania jest możliwy