Rada Europejska osiągnęła kluczowe porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu przepisów, które mają na celu skuteczne zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Inicjatywa ta skupia się na wprowadzeniu środków ograniczających użycie tradycyjnej gotówki oraz na zaostrzeniu kontroli w zakresie weryfikacji tożsamości osób dokonujących płatności o wyższych kwotach. Unia Europejska kieruje się ku stopniowemu odejściu od gotówki na rzecz płatności elektronicznych, które stają się coraz bardziej powszechne dzięki kartom płatniczym, przelewom i systemowi BLIK.

Elektroniczne transakcje posiadają znacznie większą przejrzystość, co przyczynia się do uszczelnienia systemu fiskalnego. Dlatego Unia Europejska planuje wprowadzenie ograniczeń dotyczących użycia anonimowej gotówki, aby przeciwdziałać możliwości legitymizacji dochodów przez oszustów, przestępczość zorganizowaną oraz działalność terrorystyczną poprzez system finansowy.

Belgijski minister finansów, Vincent Van Peteghem, podkreślił istotność tych ograniczeń w kontekście zwalczania prania pieniędzy dokonywanego przez oszustów i przestępców. W Polsce istnieją już pewne ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych między przedsiębiorcami, ustanawiające maksymalną kwotę rozliczenia na poziomie 15 000 złotych. Pomimo planów obniżenia tego limitu w ramach Polskiego Ładu do 8000 złotych oraz wprowadzenia maksymalnej wartości płatności między przedsiębiorcami a konsumentami na poziomie 20 000 złotych, te zapisy zostały wycofane przed wyborami w 2023 roku.

Zgodnie z projektem przepisów, na który osiągnięto konsensus w Unii Europejskiej, przewidziano maksymalny limit transakcji gotówkowych na poziomie 10 000 euro. Państwa członkowskie zachowają możliwość zaostrzenia tych ograniczeń. Dodatkowo rozważa się wprowadzenie obowiązku weryfikacji tożsamości płatnika przy transakcjach o wartości 3000 euro i wyższych, a także obowiązku zgłaszania podejrzanych zachowań odpowiednim organom. Obowiązek ten obejmie instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, podmioty świadczące usługi zarządzania aktywami, kasyna oraz handlowców.

Ponadto, handlowcy zajmujący się towarami luksusowymi, takimi jak metale i kamienie szlachetne, jubilerzy, zegarmistrzowie, złotnicy, handlarze luksusowymi samochodami, samolotami, jachtami oraz dobrami kultury, zostaną zobowiązani do przestrzegania "środków należytej staranności" podczas transakcji gotówkowych.

Te nowe przepisy stanowią kolejny krok w kierunku skutecznej walki z praniem brudnych pieniędzy na terenie Unii Europejskiej, wprowadzając bardziej restrykcyjne regulacje, które mają chronić integralność systemu finansowego przed nadużyciami.

Jak informował portal "Życie News": Magda Gessler zadziwiła fanów swoim nowym wyglądem. Wiele osób zarzuca jej, że mocno przesadziła z upiększaniem. Postanowiła odnieść się do zarzutów

Przypomnij sobie: Zagadkowe zjawisko na niebie. Może grozić zdrowiu mieszkańców kraju