Jak donoszą media, rząd zadecydował o zawalczeniu o elektorat wśród seniorów i obiecał wypłacenie świadczenia 500 plus dla seniora w bieżącym roku.

Rząd obiecał wypłacić 500 plus dla seniora jeszcze w tym roku

Seniorzy nie są jedyną grupą, która może ubiegać się o doświadczenie. Warto przypomnieć, że nazwa świadczenie 500 plus dla seniora dotyczy tak zwanego świadczenia uzupełniającego uwzględniającego osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej stanem zdrowia.

Pieniądze są wypłacane co miesiąc i dożywotnio. Świadczenie wypłacane ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia nie jest wypłacane jedynie seniorom, choć są oni najliczniejszą grupą świadczeniobiorców.

Jest jeszcze kilka warunków, po których spełnieniu będą mogli poza seniorami ubiegać się o świadczenie 500 plus dla seniora. Są to między innymi osoby pełnoletnie, czyli po ukończeniu 18 roku życia, przypadku potwierdzonego orzeczeniem lekarskim całkowitego braku możliwości samodzielnej egzystencji.

Jest to także grupa osób, która nie pobiera żadnego innego świadczenia ani nie jest do niego uprawniona, a gdy mowa jest o uprawnionych do emerytury seniorach, którzy mogą być emerytami i rencistami, Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia 500 plus dla seniora jest osoba, której pobierane świadczenia rentowe lub emerytalne nie przekroczą 1896,13 zł brutto miesięcznie.

O tym się mówi: Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wygłosił przemówienie na posiedzeniu resortu. Zapowiedział koniec "wyzwolenia"

Zerknij: Cleo ma powody do radości. Uczciła to wyjątkową stylizacją. Fani nie szczędzą artystce komplementów