Dzisiaj Dzień Nauczyciela, z tej okazji przyjrzyjmy się temu, ile wynoszą zarobki nauczycieli i jak wyglądają one w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Wysokość nauczycielskiego wynagrodzenia jest ustalana przez MEN. Jego suma uzależniona jest od stopnia zawodowego nauczyciela. Wyróżniamy cztery stopnie awansu:

– nauczyciel stażysta,
– nauczyciel kontraktowy,
– nauczyciel mianowany,
– nauczyciel dyplomowany.

Według MEN średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi:

– nauczyciel stażysta – 3338 zł brutto,
– nauczyciel kontraktowy – 3705 zł brutto,
– nauczyciel mianowany – 4806 zł brutto,
– nauczyciel dyplomowany – 6141 zł brutto.

Zobacz także: PŁACISZ BLIKIEM? TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE

Pensja nauczycielska składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków i nagród zawartych w Karcie Nauczyciela, takich jak np.:

– dodatek za wysługę lat,
– dodatek motywacyjny,
– dodatek funkcyjny, ,
– dodatek za warunki pracy,
– wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępstwa,
– nagrody jubileuszowe,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne,
– nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Wynagrodzenie nauczycieli w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 15%. Skrócona została także (podniesiona wcześniej) ścieżka awansu zawodowego. Nauczycielom, rozpoczynającym pracę po 1 września 2019 roku, przysługuje również dodatek „na start”, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych.

Jak zarabiają nauczyciele w Europie?

Według raportu Education at Glance 2019 opublikowanego Organizację Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju polscy nauczyciele pod względem zarobków znajdują się na 6 miejscu… od końca. Pedagog z 15-sto lernim stażem pracy zarobi w Polsce około 26 428 USD rocznie, w Uni Europejskiej 44 857 USD, co oznacza, że poscy nauczyciele zarabiają ledwie 59 proc. Średniego europejskiego wynagrodzenia.

Zobacz także: NIE MASZ DOŚWIADCZENIA, ALE CHCESZ ZARABIAĆ 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE? WIEMY, JAK TO ZROBIĆ!

Co dalej z nauczycielskimi pensjami?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrasta płaca minimalna. Nauczyciele (stażyści, kontraktowi), objęci inna ustawą, otrzymają pensję niższą od płacy minimalnej, która wynosić będzie 2600 zł brutto. Jak twierdzi Minister Dariusz Piontkowski, pensje tych nauczycieli zostaną wyrównane do minimalnej krajowej. Ucierpią  na tym pedagodzy z wyższym stopniem awansu  zawodowego, takie rozwiązanie spowoduje zrównanie się wysokości płac nauczycieli stażystów i kontraktowych z nauczycielami z wyższym stopniem zawodowym.

 

 

 

Źródło: „Praca.interia.pl”