W ostatni piątek potwierdzono projekt nowelizacji prawa budowlanego. Wprowadzone reformy mają ułatwić realizację nowych inwestycji. Sprawdź, co się zmieni!

W piątek Stały Komitet Rady Ministrów potwierdził zmiany zaproponowane przez resort inwestycji i rozwoju w zakresie prawa budowlanego. Dzięki tym reformom będzie można przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji.

Według informacji zamieszczonych na portalu Businessinsider.com.pl podanych przez Jerzego Kwiecińskiego, ministra finansów oraz inwestycji i rozwoju obecnie wymagana jest aż 100-stronicowa dokumentacja domu jednorodzinnego. Powinna ona być dostarczona do właściwego urzędu w 4 egzemplarzach.

„Przeciętnie urzędy dostają w ciągu pół roku prawie 50 tysięcy takich aplikacji, a to oznacza, że muszą przejrzeć około 18 milionów stron. Jest to potężna praca i chcemy to uprościć” – powiedział Kwieciński.

Według projektu reformy wkrótce wraz z wnioskiem będzie trzeba dostarczyć jedynie część projektu budowlanego. Zmniejszy się także liczba wymaganych kopii: z 4 do 3.

Reformy w zakresie projektu budowlanego

Po wprowadzeniu noweli ustawy w skład projektu budowlanego ma wchodzić projekt zagospodarowania działki lub tereny (lokalizacja, obszar oddziaływania obiektu i układ komunikacyjny), projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny wraz z propozycją rozwiązań technicznych i materiałowych) oraz projekt techniczny (opis konstrukcji i instalacji wraz z charakterystyką energetyczną). Do projektu technicznego trzeba będzie dołączyć wniosek o zezwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac.

Po przeprowadzeniu reformy ustawy zostanie wprowadzony m.in zakaz pobierania przez firmy wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za przekazanie dokumentu z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. Mowa także o konkretnych terminach dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie oraz karach finansowych za ich przekroczenie.

W projekcie nowelizacji uwzględniono wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Do tej pory nie było konkretnych wytycznych w tym zakresie, dlatego nieważność decyzji można było stwierdzić nawet po wielu latach po powstaniu budynku i jego użytkowania.

Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych

Jedna z ważnych zmian poprawiających bezpieczeństwo budynków dotyczy starych (minimum 20-letnich) samowoli budowlanych. Ich legalizacja będzie dużo łatwiejsza, dzięki czemu zostaną włączone w system kontroli okresowych. Legalizacja będzie zatwierdzana na podstawie uproszczonej, całkowicie bezpłatnej procedury opierającej się na przedstawieniu ekspertyzy technicznej. Ma ona potwierdzić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Kolejne zmiany dotyczą kwestii bezpieczeństwa w przypadku przekształcania mieszkania na przedszkole lub piwnicy bloku na escape room. W takim przypadku konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Możliwe będzie także zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę m.in w zakresie instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu czy przydomowych tarasów naziemnych oraz w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych tego typu niewielkich automatów.

W piątek ponownie przyjęto reformy w prawie budowlanym przez SKRM. Poprzednim razem miało to miejsce z końcem lipca tego roku. Ponowne przyjęcie przez SKRM było koniecznie ze względu na korekty wprowadzone do projektu ustawy przez komisję prawniczą.

Wkrótce projekt noweli prawa budowlanego trafi na posiedzenie rządu. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy znajdzie się porządku najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Partia rządząca planuje wprowadzenie dodatkowych podatków. Więcej na temat można przeczytać tu: POLACY ZAPŁACĄ WIĘCEJ. AŻ 40 NOWYCH PODATKÓW!

Może zainteresują Cię zmiany w zakresie prawa drogowego. Więcej na ten temat pisaliśmy tu: PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ? POLICJA ZABIERZE CI PRAWO JAZDY!

Patrycja Hampelska