Jak informuje portal "Super Express", na mocy obecnie obowiązujących relacji, seniorzy, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, mogą dorabiać do wypłacanego im świadczenia bez ograniczeń. Inaczej jest w przypadku osób, które nie ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W ich przypadku przekroczenie przyjętego limitu zarobków może skutkować wstrzymaniem i zawieszeniem wypłaty renty lub emerytury. Od 1 marca 2023 roku limity te ulegną zmianie.

Limity dorabiania dla seniorów

Świadczenia emerytalne seniorów nie są wysokie, co zmusza emerytów do dorabiania. O ile w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, nie obowiązują żadne limity dorabiania, o tyle w młodsi emeryci muszą uważać, żeby nie przekroczyć obowiązujących ich progów. Po ich przekroczeniu świadczenie wypłacane przez ZUS może ulec zawieszeniu.

Co ważne, w przypadku osób, które nadal pracują w tym samym miejscu, w którym byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesza ich świadczenia niezależnie od tego, czy zarobki przekraczają obowiązujące limity, czy też nie. Ponowna wypłata emerytury nastąpi w ich przypadku po rozwiązaniu umowy o pracę i złożeniu wniosku o ponowną wypłatę świadczenia.

Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew
Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew
Pieniądze/Youtube @Telewizja Narew

Od marca nowe limity dorabiania

Limity obowiązujące dorabiających seniorów ulegają zmianie cztery razy w roku. Pierwsza zmiana limitów odbywa się w marcu, a kolejne w czerwcu, wrześniu i grudniu. Limity są ustalane w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce w kwartale poprzedzającym ustalenie nowe limitu.

"Bezkarnie" do wypłacanego świadczenia emeryci mogą dorabiać, o ile ich przychód nie przekroczy 70 procent wspomnianego średniego wynagrodzenia. Jeśli przekroczymy 70 procent, ale nasze świadczenie nie będzie wyższe niż 130 procent średniej krajowej, wypłacane przez ZUS świadczenie ulegnie zmniejszeniu. Zawieszenie wypłaty następuje po przekroczeniu 130 procent średniej płacy.

Od 1 marca emeryci osiągający dochody przekraczające 4713,50 brutto zł mogą spowodować się zmniejszenia świadczeń z ZUS. Osobom, których dochód dodatkowy przekroczy 8753,60 zł brutto, świadczenie będzie zawieszane.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Co sądzicie o tych limitach?

To też może cię zainteresować: Zaskakujące wyznanie ojca Pio. Duchowny utrzymywał, że istnieje życie poza Ziemią. Jego słowa mogą zmienić podejście wielu wierzących

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Będzie jeszcze drożej. W sklepach może się pojawić nowa opłata

O tym się mówi:Emerytka dała asno do zrozumienia, co sądzi o pączkach Magdy Gessler. "To jest szataństwo. Rozbój w biały dzień"