Jak podaje portal Interia, już niebawem w kilku gminach mieszczących się na Warmii i Mazurach, rozpocznie się eksperymentalny program. Grupie składającej się z od pięciu tysięcy do maksymalnie trzydziestu jeden tysięcy osób, co miesiąc, przez okres dwóch lat, wypłacane będzie 1300 złotych.

Nowy pomysł zostanie wprowadzony w Polsce?

Jest to eksperymentalny program dotyczący wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego. Wcześniej, testy takiego programu odbyły się w Finlandii, a w ubiegłym roku testowano go także w Niemczech.

Bezwarunkowy dochód podstawowy ma z założenia być wypłacany każdemu obywatelowi, niezależnie od jego dochodu oraz od tego czy pracuje czy też jest bezrobotny. Ideą tego pomysłu jest uwolnienie społeczeństwa od ubóstwa.

Jakie skutki przyniesie program?

Jak wspomniano już wcześniej, w latach od 2017 do 2018 roku program ten testowany był w Finlandii i można stwierdzić, że przyniósł oczekiwane skutki. Jak zaznaczył zaznacza Guy Standing, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, program ten poprawił zdrowie uczestników i zwiększył poziom zatrudnienia.

- Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce. Eksperyment odbędzie się w północnych gminach naszego kraju leżących przy granicy z Rosją. Przez dwa lata grupie minimum pięciu tysięcy mieszkańców będzie co miesiąc wypłacane 1300 złotych – wskazuje dziennikarz Marek Szymaniak.

JAK INFORMOWAŁ PORTAL „ŻYCIE”: SAM JEJ WIDOK NA NIEBIE WYWOŁUJE WIELKĄ GROZĘ. W ŚRODĘ POJAWIŁA SIĘ NAD POLSKĄ. CZYM JEST SUPERKOMÓRKA BURZOWA I JAK POWSTAJE? EKSPERCI ODPOWIADAJĄ