Jak podaje portal "Gazeta", po marcowej waloryzacji wzrośnie wysokość nie tylko emerytur, ale także rent - w tym także renty socjalnej. To dobra wiadomość nie tylko dla osób, które pobierają świadczenie, ale również dla osób, które będą ubiegały się o świadczenie socjalne w najbliższym czasie. Osoby składające wniosek o rentę socjalną muszą pamiętać o złożeniu kompletu dokumentów, w przeciwnym razie wypłacenie im środków będzie niemożliwe.

Renta socjalna, komu przysługuje?

O przyznanie renty socjalnej mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 18. lat, a w przypadku zamężnych kobiet, po ukończeniu 16. roku życia. Dodatkowo muszą mieć zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy, która powstała przed osiągnięciem pełnoletności, w trakcie nauki (przed ukończeniem 25. roku życia). Dotyczy to również tych osób, które kształcą się na studiach doktoranckich.

Każdy, kto spełnia powyższe kryteria, może złożyć wniosek do ZUS. Poza wypełnionym dedykowanym temu świadczeniu wnioskiem, należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły, w którym będzie znajdowała się informacja na temat okresu trwania nauki. Należy dołączyć również zaświadczenie od lekarza, które nie może być starsze niż miesiąc przed datą złożenia wniosku.

Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno
Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno
Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno

Należy również dostarczyć wszelką dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W przypadku osób, które pracowały, niezbędne jest także dołączenie zaświadczenia z informacją o terminie zawarcia umowy, osiąganych przychodach i wywiadzie zawodowym.

Dla osób, które są właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów, niezbędne jest również uzwględnienia specjalnego oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej jest równa kwocie najniższego świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wynosi na ten moment 1250,88 zł. W marcu, jak wszystkie pozostałe świadczenia, renta socjalna ulegnie waloryzacji.

Z zapowiedzi rządu wynika, że wskaźnik waloryzacji będzie podniesiony do 7 procent, co wynika z wysokiej inflacji i szalejącej drożyzny. Od 1 marca renta socjalna wzrośnie o 87,56 zł.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Co sądzicie o wysokości waloryzacji świadczenia?

To też może cię zainteresować: Dobre wiadomości dla seniorów. Waloryzacja świadczeń będzie wyższa niż zakładano. Na co jeszcze mogą liczyć emeryci

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Elżbieta Czabator zgarnęła mnóstwo komplementów. Ta zmiana w wyglądzie zachwyciła internautów

O tym się mówi: Lech Wałęsa zdecydował się zdradzić jedną z małżeńskich tajemnic. Chodzi o Walentynki