Temat 500 plus w mediach w dalszym ciągu jest gorącą kwestią. Budzi wiele emocji – ma wielu zwolenników, ale i zdecydowanych przeciwników.

W 2019 roku wprowadzono zasady, zgodnie z którymi 500 plus przyznaje się nie tylko na drugie i każde kolejne, ale także na pierwsze dziecko. Obecne informacje wzbudziły ogromne emocje.

500 plus dostanie oboje rodziców?

Obecnie 500 plus jest dodatkiem, który otrzymuje ojciec, matka, opiekun prawny lub opiekun praktyczny dziecka, czyli osoba, która sprawuje nad nim faktyczną opiekę.

Przez długi czas trwały dyskusje na temat tego, co dzieje się z dodatkiem, gdy rodzice dziecka rozwodzą się, opieka zostaje przydzielona jednemu z nim, jednak drugi rodzic również bierze aktywny udział w wychowaniu latorośli.

Obecnie dzięki wyrokowi sądowemu wiadomo już, czego można się spodziewać.

Pewien Polak rozwiódł się z żoną i choć to ona mieszkała z córkami, ojciec dziewczynek wciąż odbierał je ze szkoły, spędzał z nimi co drugi weekend, ferie oraz wakacje.

Mimo to ojciec dzieci nie otrzymał 500 plus.

Mężczyzna zdecydował się podjąć poważne działania – zgłosił niewypłacalność dodatku, jednak jego wniosek został odrzucony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jednak nie poddał się i poszedł o krok dalej.

Ojciec dziewczynek zgłosił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Swoje czyny uzasadnił „naruszeniem zasady prawdy obiektywnej i niewłaściwie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym w sprawie polegającej na braku wszechstronnego i wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego”.

Wspomniał także, że naprzemienna opieka nad dziećmi, którą pełnił z eksmałżonką, została ustalona za porozumieniem obojga. WSA odrzucił skargę mężczyzny, wyjaśniając, że „opieka naprzemienna jest możliwa tylko z orzeczeniem wydanym przez sąd rodzinny”.

Ostatecznie sprawę przejął NSA, który wyjaśnił, że według prawa dziecko może być członkiem tylko jednej rodziny, a także, że jedynie sąd albo porozumienie między rodzicami może stanowić podstawę do zaliczenia latorośli do obu rodzin naraz, co oznaczałoby, że 500 plus powinno być wypłacane i ojcu, i matce.

Przypomnij sobie o… NAJBOGATSI EMERYCI OTRZYMUJĄ PONAD 22 TYSIĄCE ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE. DZIĘKI WALORYZACJI W CIĄGU ROKU DO ICH PORTFELI TRAFI BLISKO 8 TYS. ZŁ WIĘCEJ

Jak informował portal Życie: ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM NIE OMINĄ NIKOGO. DZIĘKI NIM DO SKARBU PAŃSTWA TRAFI BLISKO 40 TYSIĘCY ZŁOTYCH ROCZNIE

Portal Życie pisał również o… 20 TYSIĘCY POLAKÓW MOŻE WKRÓTCE STRACIĆ PRACĘ. KTO NALEŻY DO TEJ GRUPY