Chodzi o emeryturę dla rocznika 1953. Wszystko zaczęło się od pewnej urodzonej w tym roku kobiety, która w 2008 r. otrzymała prawo do emerytury w obniżonym wieku.

W połowie stycznia 2014 r. ZUS ustalił wysokość jej świadczenia przysługującego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zostało ono obliczone na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270).

Jak pisze Dziennik:

Podstawa wymiaru emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego została pomniejszona o kwotę wcześniej wypłaconych świadczeń.

Oznacza to, że kobieta dostała niższą emeryturę, niż się spodziewała! Nikt nie informował jej, że przez wcześniejszą emeryturę zmaleje jej świadczenie powszechne. Zwróciła się z tym prosto do sądu.

Sąd Okręgowy w Szczecinie przekazał tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na wiele wątpliwości, które się z nią wiązały. Sąd uznał, że działania ZUS-u przeczą zasadzie zaufania obywateli do państwa.

Okazało się bowiem, że osoby z rocznika 1953 w momencie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie miały pojęcia o tym, że przez to zmaleje wysokość ich emerytury!

6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niespodziewane wprowadzenie zasady decydującej o obniżaniu emerytury powszechnej o pobrane wcześniej świadczenia było niezgodne z konstytucją.

Postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego emerytura dla osób urodzonych w 1953 r. będzie mogła zostać ponownie ustalona. Daje to tym samym otwartą furtkę do składania wniosków w ZUS-ie o ponowne ustalenie wysokości swojego świadczenia.

Dzięki temu osoby poszkodowane mają możliwość ubiegania się o emerytury w wyższych kwotach. W praktyce o takie korzystniejsze przeliczenie mogą starać się wszystkie kobiety urodzone w 1953 r.

Warto o tym przeczytać... JEŚLI ZACHORUJESZ, MOŻESZ STRACIĆ ZASIŁEK! CO ZROBIĆ, BY TEGO UNIKNĄĆ

Dowiedz się także... POLACY MIELI Z TEGO TYTUŁU DOSTAWAĆ KOKOSY! A MAJĄ ZALEDWIE 200 ZŁ NA MIESIĄC

Portal "Życie" informuje również o... POLACY OTRZYMAJĄ MNIEJ PIENIĘDZY NIŻ ZAPOWIADANO... O ILE W OGÓLE JE DOSTANĄ