Największe firmy w Polsce mają już tylko jeden dzień, by podpisać umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Większość z nich już spełniła obowiązek, jednak niektóre czekają do ostatniej chwili. Warto pamiętać, że jeśli nie dopełni się formalności – grożą wysokie kary.

Największe firmy (zatrudniające powyżej 250 pracowników) należą do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) już od 1 lipca. Ustawa dotycząca PPK zakłada stworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W ten projekt są zaangażowane państwo, pracodawcy oraz pracownicy. Program PPK jest przeznaczony dla każdej osoby pracującej, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Firmy, które miały powyżej 250 pracowników, musiały razem z pracownikami wybrać instytucję, która będzie prowadziła PPK, do 25 września. Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK mija 25 października. Następna ważna data to 12 listopada – do tego dnia firmy muszą podpisać umowę o prowadzenie PPK. Jej następstwem będzie obowiązek płacenia składek.

Część firm już spełniła obowiązek. Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, mówił już na początku października, że pierwsze wpływy do PPK były przekazywane już od września, a średni udział w ośmiu firmach wynosił 62%.

W przypadku, gdy firma podpisze umowę na ostatnią chwilę, pierwsza wpłata będzie regulowana do 15 grudnia lub 15 stycznia (zależnie od tego, kiedy będzie wypłacone wynagrodzenie za listopad).

Jak podaje Businessinsider, obowiązkiem utworzenia PPK w pierwszym etapie byłyby objęte 4034 firmy, które zatrudniały ok. 3,2 mln osób. Według Polskiego Funduszu Rozwoju do 23 października umowy o zarządzanie PPK zostały podpisane przez 3088 firm, tzn. ok. 80% przedsiębiorstw, które powinny zrobić to do 25 października.

Można wybrać jedną z 20 instytucji finansowych zarządzających PPK. Cena tej usługi to od 0,32 do 0,5% aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym.

Polski Fundusz Rozwoju prześle firmom, które nie spełnią obowiązku, pisemne wezwanie, -które będzie nakazywać podpisanie umowy w terminie do 30 dni od otrzymania wezwania. Firma będzie musiała podpisać umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI S.A. lub poinformować PFR o porozumieniu z inną.

„Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego u tego pracodawcy.”

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to spore wyzwanie dla firm. Raport KPMG wskazuje, że 62% firm boi się o kwestie organizacyjne. „Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wdrożenie PPK pozostaje dla 61 proc. firm przystosowanie systemów informatycznych do obsługi programu.”

Tylko 7% pytanych osób uważa, że większość zatrudnionych pracowników będzie korzystać z PPK, a 9 na 10 firm ma w planach wdrożenie minimalnej wersji programu. Według tego wariantu pracodawcy będą musieli płacić na PPK 1,5% pensji brutto pracownika.

„O wyzwaniach, jakie stawiają przed firmami PPK, świadczy fakt, że oczekują one wsparcia ze strony instytucji finansowej w niemal wszystkich możliwych obszarach.”

PPK to program, do którego automatycznie zapisuje się pracowników w wieku od 18 do 55 lat. Osoby, które przekroczyły 55. rok życia, mogą dołączyć PPK na własny wniosek. W przypadku osób, które ukończyły 70. rok życia, nie ma możliwości dołączenia do PPK.

Wysokość wpłat podstawowych do PPK, finansowanych przez pracowników i pracodawców, wynosi 2% wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (a osoby, które zarabiają mniej niż 120%, mogą złożyć wniosek o obniżenie tej składki do 0,5%), oraz 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, które zapłaci pracodawca.

Państwowy Fundusz Pracy będzie dopłacać 20 zł miesięcznie, tzn. 240 zł rocznie. W pierwszym roku pracownicy mogą także liczyć na tzw. wpłatę powitalną, która wynosi 250 zł.

Ze względu na fakt, że Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne – każdy może zrezygnować z PPK lub dołączyć do programu w dowolnym momencie. Po rezygnacji z PPK pracownicy będą automatycznie zapisywani do niego co cztery lata – w przypadku, gdy dalej nie będą chcieli dokonywać wpłat, będą musieli zrezygnować ponownie.

Sprawdź najświeższe informacje na temat emerytur i rent: JEDNAK NIE BĘDZIE PODWYŻEK DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW? ZASKAKUJĄCE INFORMACJE!

Lubisz czytać o życiu gwiazd? Mamy coś dla Ciebie! ANNA MUCHA O KROK OD POWAŻNEJ CHOROBY. GWIAZDA ZDECYDOWAŁA SIĘ NA SZCZERE WYZNANIE

Martyna Piotrowska