Objawów starzenia jest wiele – wśród tych fizycznych możemy wymienić m.in. łysienie lub siwienie czy przybywanie zmarszczek, dodatkowo nierzadko problemy z poruszaniem oraz zaniki pamięci.

Choć każdy z nas jest w stanie wymienić co najmniej kilka z nich, nie każdy wie, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy.

Warto zaznaczyć, że dzieci urodzone w Polsce w 2012 roku będą żyć przeciętnie ponad 76 lata, podczas gdy jeszcze 50 lat wcześniej miałoby szanse przeżycia około 67 lat. Za czasów średniowiecznych Europejczycy najczęściej żyli poniżej 30 lat.

Obecnie za najdłużej żyjącą osobę na świecie uznaje się Jeanne Calment – kobietę z Francji, która zmarła w wieku 122 lata i pięć miesięcy. Przeciwwagą są osoby chore na tzw. zespół Wernera – progerię.

Jest to schorzenie, które powoduje dużo szybsze starzenie – proces ten zaczyna się już w okresie dojrzewania, a chory w wieku 30-40 lat wygląda jak osoba 60-letnia i cierpi na choroby typowe dla starszych ludzi.

Dlaczego ludzie się starzeją?

Odpowiedź tkwi w komórkach – warto wiedzieć, że komórki ciała ludzkiego nie mogą dzielić się w nieskończoność. To dzielenie odbywa się przez całe ich życie, jednak w pewnym momencie, po osiągnięciu maksymalnej liczby podziałów, obumierają.

Podczas podziału komórki kopiowany jest jej materiał genetyczny, to dzięki temu dwie komórki potomne przekazują taką samą informację genetyczną.

Jednak ze względu na brak zdolności skopiowania całego chromosomu pewne niewielkie fragmenty na jego końcach nie są przekazywane – właśnie dlatego każdy chromosom potomny będzie krótszy niż jego pierwowzór.

Za uzupełnienie brakujących fragmentów odpowiadają telomery, które nie mają genów – to dzięki nim materiał genetyczny jest odpowiednio przekazany komórce potomnej.

W pewnym momencie telomer staje się tak krótki, że zanika. To właśnie wtedy kopiowanie genów jest zaburzone, co prowadzi do obumierania komórki.

Warto wiedzieć, że mitoza, czyli podział komórki następuje przez skopiowanie materiału genetycznego pierwowzoru na krótko przed jego podziałem. Jeśli w komórce znajdzie się mutacja, która będzie skopiowana z właściwym DNA, będzie ona obecna również w komórkach potomnych.

Oznacza to, że zmieniony materiał genetyczny będzie przekazywany coraz dalej, aż w końcu znajdzie się w większości tkanki lub narządu. Niektóre zmienione komórki nie pełnią już swojej funkcji, a czasem może dojść do powstania nowotworu.

Ważnym czynnikiem, który odpowiada za długość życia, jest styl życia człowieka. Istotną rolę pełnią m.in. wystawianie organizmu na promienie UV, spożywane produkty czy kontakt z dymem tytoniowym.

Choć wielu z nas bardzo by chciało spowolnić lub zatrzymać proces starzenia się, obecnie jest to niemożliwe.

Przypomnij sobie o… NIESAMOWITE, BEZ TYCH CZĘŚCI CIAŁA CZŁOWIEK MÓGŁBY NORMALNIE ŻYCIE. KTÓRYCH ORGANÓW NIE POTRZEBUJEMY

Jak informował portal Życie: MASZ ALERGIĘ NA KURZ? ISTNIEJĄ NA TO SKUTECZNE METODY

Portal Życie pisał również o… CZY TO KONIEC 500 PLUS JAKIE ZNAMY? RZĄD CHCE ZMIENIĆ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA. KTO DOSTANIE MNIEJ PIENIĘDZY