W ostatnim komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego poinformowano o wycofaniu z obrotu dwóch partii leku Misintu (Mitomycinum) na terenie całej Polski. Decyzja ta została podjęta po zgłoszeniu przez aptekę szpitalną w Krakowie podejrzenia wystąpienia wady jakościowej w produkcie, pisze Interia.

Apteka szpitalna w Krakowie zauważyła nierozpuszczalne cząstki o nieznanym charakterze i pochodzeniu, widoczne gołym okiem po rozpuszczeniu leku w wodzie do iniekcji. Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął natychmiastowe działania, wycofując z obrotu partie o numerach: 30313010 z datą ważności 06.03.2025 roku oraz 30845510 z datą ważności 11.08.2025 roku.

Odpowiedzialnym za produkt leczniczy jest Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. z Turcji, a zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu uzyskała firma Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa.

Decyzja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zakazuje wprowadzenia wspomnianych serii leku do obrotu, przy czym decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu podano, że wada jakościowa polegała na obecności nierozpuszczalnych cząstek w przygotowanych roztworach leku. Główny Inspektor Farmaceutyczny wykluczył wpływ użytych rozpuszczalników oraz wyrobów medycznych używanych do przygotowania leku.

Niezgodność dotyczyła także procesu przygotowywania leku przez personel medyczny w szpitalach specjalistycznych w dwóch województwach. Produkt leczniczy jest stosowany w terapii chorych na nowotwór.

Decyzja o wycofaniu partii leku Misintu została podjęta w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i przestrzeganie standardów jakości w lecznictwie.

Jak informował portal "Życie News": Powrót zimowej aury do Polski. Czy czeka nas -20 stopni

Przypomnij sobie: Niezwykle smutne wieści dla wszystkich sympatyków Polskiego Radia. Właśnie odeszła jedna z największych gwiazd rozgłośni radiowej. Miała 93 lata